No Title
Authors Published in
Type
76 Aleksander Mardkowicz. Karaim, jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych. Łuck 1935. 20 str. 8o Tadeusz Kowalski Myśl Karaimska, 11 (11) review
77 Aleksander Mardkowicz. Karaj sez-bitigi. Słownik karaimski. Karaimmisches Wörterbuch. Łuck 1935. 71 str. małe 8o Myśl Karaimska, 11 (11) review
78 Aleksander Mardkowicz.Ogniska karaimskie (Łuck, Halicz, Wilno, Troki). Łuck 1932. Str. 12 A. Z. Myśl Karaimska, 10 (10) review
79 Aleksander Mardkowicz. O Iljaszu Karaimowiczu, zwierzchniku wojsk zaporoskich . Łuck 1931. Str. 15 Myśl Karaimska, 10 (10) review
80 Aleksander Mardkowicz. Synowie Zakonu (Kilka słów o Karaimach. Łuck 1930 Karaj Awazy (1) review
81 Aleksander Mardkowicz. Synowie Zakonu (kilka słów o Karaimach). Łuck 1930. Str. 20 A. Z-ski Myśl Karaimska, 2 (3-4) review
82 Aleksander Mardkowicz (Al-Mar). Aziz tas. (Bastyrhan edi 7-ci bitiginde wachtłyknyn "Karaj Awazy"). Łuck 1934. 18 str. 8. Odbitka stanowi zarazem 5. numer Bibljoteczki Karaimskiej (Karaj Bitikligi) T. K. Myśl Karaimska, 11 (11) review
83 Aleksander Mardkowicz Członkiem Honorowym Gminy Karaimskiej J. S. Myśl Karaimska, 12 (12)
84 Aleksander Mardkowicz - działacz społeczny, pisarz i wydawca Anna Sulimowicz
85 Aleksander Puszkin z pierścieniem talizmanem na wskazującym palcu Wasilij Tropinin Awazymyz (1 (18))
86 Aleksander Szpakowski Awazymyz (3 (24)) photography
87 Aleksandr Katlama Onarmach (3) photography
88 Alexandre Baschmakoff; Cinquante siecles l'évolution ethnique autour de la Mer Noire. Paris 1937. 177 str. Szapszał, H. Seraja Myśl Karaimska, 12 (12) review
89 Algier - Białe Miasto Anna Abkowicz report
90 Al-Machriq. Revue Catholique Orientale. XXXVI année, Nr 2, Avril - Juin 1938 Szapszał, H. Seraja Myśl Karaimska, 12 (12) review
91 Alpuhara Adam Mickiewicz Karaj Awazy (8) poem
92 Âlta Karaimskoe Slovo (5)
93 Âlta Karaimskoe Slovo (5)
94 Altana Guttenberga w Jaśkowej Dolinie Awazymyz (3 (20)) photography
95 Altynka Onarmach (3)
96 Ałhysły ćećekłer [Aleksander Mardkowicz na podstawie listu Leona Sulimowicza z Halicza] Karaj Awazy (2)
97 Ananiasz Zajączkowski – orientalistyka przede wszystkim Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto Almanach karaimski, 3
98 Ananiasz Zajączkowski w Azerbejdżanie Aygün Ismayilova Almanach karaimski, 3
99 Ananjasz Zajączkowski. Elementy tureckie na ziemiach polskich. (Odbitka z 2. tomu Rocznika Tatarskiego). Zamość 1935. 30 str. + 1 nlb. 8o Tadeusz Kowalski Myśl Karaimska, 11 (11) review
100 Ananjasz Zajączkowski. Karaimi na Wołyniu. Osobne odbicie z III tomu "Rocznika Wołyńskiego", Równe 1933. 45 str. 80 ze streszczeniem francuskiem i licznemi rycinami w tekście Tadeusz Kowalski Myśl Karaimska, 11 (11) review

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.