Seraja Szapszał

20 05 187318 11 1961

BIOGRAM

Additional info

Parents Mark Szapszał
Pseudonyms Szapszał, S. , S. Sz. , Sapszał, S. , Szapszał, Hadży Seraja , Szapszał, H. Seraja , Szapszał, Hachan Karaimów w Polsce, (-) H. Seraja , Szapszał, Seraja Bej , Szapszał, S. Hachan Karaimów w Polsce , Szapszał, Sergiej , Szapszał, Sureja , S. Szapszał , С. Шапшал , Hadżi , [Seraja Szapszał]

Works

Author

No Title Authors Type
1 Protokoły z zebrań Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w 1937 r. document
2 [Brudnopis] Upoważnienie dla Michała - Musy Kowszanły do reprezentacji spraw karaimskich w Berlinie document
3 Brudnopis pisma do Zarządu Duchownego Karaimskiego w Trokach z informacją o otrzymaniu pisma z dnia 25.10.1927 i upoważnieniem do sprawowania zarządzania do chwili przyjazdu Hachana do kraju document
4 Korespondencja w sprawach Malowanki (Kiorklu Sała) document
5 O kolekcjonowaniu pudełek zapałek document
6 Дорогие братья и сестры document
7 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała document
8 Kartka pocztowa z podróży do żony Wiery Szapszałowej letters
9 Zeszyt brudnopisów listów hachana Seraja Szapszała letters
10 Karta pocztowa do Józefa Sulimowicza (Mieczka) letters

Editor

No Title Authors Type
1 Известия Таврического и Одесского Караимского Духовного Правления journal

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.