Seraja Szapszał

20 05 187318 11 1961

BIOGRAM

Additional info

Parents Mark Szapszał
Pseudonyms Szapszał, S. , S. Sz. , Sapszał, S. , Szapszał, Hadży Seraja , Szapszał, H. Seraja , Szapszał, Hachan Karaimów w Polsce, (-) H. Seraja , Szapszał, Seraja Bej , Szapszał, S. Hachan Karaimów w Polsce , Szapszał, Sergiej , Szapszał, Sureja

Works

Author

No Title Authors Type
1 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała document
2 Znaczenie opisu podróży Ewlija Czelebiego dla dziejów Chanatu Krymskiego Seraja Szapszał article
3 Uzupełnienia i wyjaśnienia Seraja Szapszał article
4 O zatraceniu jezyka ojczystego przez Tatarów w Polsce Seraja Szapszał article
5 Adam Mickiewicz w gościnie u Karaimów Seraja Szapszał article
6 List pasterski J. E. Hachana Karaimów w Polsce do rodaków z powodu 10-lecia Odrodzenia Rzeczypospolitej Szapszał, Hachan Karaimów w Polsce, (-) H. Seraja article
7 Karaimi w służbie u chanów krymskich Seraja Szapszał article
8 Adam Mickiewicz w gościnie u Karaimów Seraja Szapszał article
9 List pasterski J. E. Hachana H. Seraja Szapszała Seraja Szapszał article
10 Słów kilka o książętach karaimskich Czelebi i ich działalności oświatowej Seraja Szapszał article

Editor

No Title Authors Type
1 Izvestiâ Tavričeskogo i Odesskogo Karaimskogo Duhovnogo Pravleniâ journal

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.