Sort:

Firename and surname

No Firename and surname
Birth date Death date
1 Komisarz Rzeszy na Ostland Hinrich Lohse 1896 1964
2 Załman Rejzin 1887 1941
3 Eugeniusz Eliezer Nowicki 20.04.1894 22.02.1966
4 Jan Gacki
5 Józef Podlipny
6 H. Piotrowski
7 Wine Leszczyński
8 Longin Malicki
9 Janina Zarachowicz
10 W. Adamski
11 Aleksander Szpakowski 23.05.1880 1960
12 Eliasz Jutkiewicz 25 12 1883 30 07 1937
13 Johoszuwa Jutkiewicz
14 Minister Spraw Wewnętrznych Smołynin
15 gabbaj Michaił Michajłowicz
16 Samuel Szpakowski 1784 1852
17 Adolf Abraham Szpakowski 1812 30.01.1886
18 Szymon Aronowicz
19 Marek Dubiński
20 кагальный Шимон Аронович
21 Осип Фиркович
22 кагальный Шимон Аронович
23 кагальный Шимон Аронович
24 Izaak Żarnowski
25 Osip Firkowicz
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.