Sort:

Firename and surname

No Firename and surname
Birth date Death date
1 Jan Bułhak 06.10.1876 04.02.1950
2 Komisarz Rzeszy na Ostland Hinrich Lohse 1896 1964
3 Załman Rejzin 1887 1941
4 Eugeniusz Eliezer Nowicki 20.04.1894 22.02.1966
5 Jan Gacki
6 Józef Podlipny
7 H. Piotrowski
8 Wine Leszczyński
9 Longin Malicki
10 Janina Zarachowicz
11 W. Adamski
12 Aleksander Szpakowski 23.05.1880 1960
13 Eliasz Jutkiewicz 25 12 1883 30 07 1937
14 Johoszuwa Jutkiewicz
15 Minister Spraw Wewnętrznych Smołynin
16 gabbaj Michaił Michajłowicz
17 Samuel Szpakowski 1784 1852
18 Adolf Abraham Szpakowski 1812 30.01.1886
19 Szymon Aronowicz
20 Marek Dubiński
21 кагальный Шимон Аронович
22 Осип Фиркович
23 кагальный Шимон Аронович
24 кагальный Шимон Аронович
25 Izaak Żarnowski
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.