No Title
Authors Published in
Type
1 Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w roku 2018 przy rękopisach karaimskich Małgorzata Pronobis-Gajdzis Almanach karaimski, 7
2 Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w 2018 roku przy rękopisach karaimskich (sygn. JSul.I.26, JSul.I.29) Elżbieta Jabłońska Almanach karaimski, 7
3 Listy Włodzimierza Zajączkowskiego do profesora Tadeusza Kowalskiego Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto Almanach karaimski, 7
4 Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego. Zbiór tekstów Mariusz Pawelec Almanach karaimski, 7
5 Karaimi w publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy goroda Kieva Anna Sulimowicz-Keruth Almanach karaimski, 7 review
6 Судьбы караимов в период оккупации в 1941-1944 гг. и их участие в движении Сопротивления в Крыму в 1941-1944 гг. Vladimir Polâkov Almanach karaimski, 7
7 Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu Katarzyna Stefaniak-Rak Almanach karaimski, 7
8 A Contribution to the Biography of Josef ha-Mashbir ben Shemuel ha-Rodi Michał Németh Almanach karaimski, 7
9 Karaimi w Wilnie do wybuchu I wojny światowej. Rekonesans badawczy Stefan Gąsiorowski Almanach karaimski, 7
10 Серая Маркович Шапшал (1873 -1961). Опыт биографического очерка Viktor Dzevanovskij-Petraševskij Almanach karaimski, 7
11 Nogajskie przyśpiewki w krymskokaraimskiej medżumie Kyldżyego Gulayhan Aqtay Almanach karaimski, 7
12 Типы Ахыр-Земана F. Saraf Karaimskaâ Žizn' (7) graphics
13 Типы караимов F. Saraf Karaimskaâ Žizn' (7) graphics
14 Учитель Katyk", Ar. I. Karaimskaâ Žizn' (7)
15 Типы Ахыр-Земана F. Saraf Karaimskaâ Žizn' (7) graphics
16 Сестры Mardkowicz, Al. Karaimskaâ Žizn' (7)
17 Старые педагоги K. V. Karaimskaâ Žizn' (7)
18 Кабинет И. И. Казаса Karaimskaâ Žizn' (7) graphics
19 Памяти Ильи Ильича A. Âroško Karaimskaâ Žizn' (7)
20 И. И. Казас с женой Karaimskaâ Žizn' (7) graphics
21 Воспоминание об учителе p. ŝerbina Karaimskaâ Žizn' (7)
22 Отец И. И. Казаса Karaimskaâ Žizn' (7)
23 Памяти Ильи Ильича E. Bobovič Karaimskaâ Žizn' (7)
24 Ты не умрешь Karaimskaâ Žizn' (7)
25 И. И. Казас в молодости со своими друзьями Karaimskaâ Žizn' (7) graphics
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.