Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
1 Dyplom Towarzystwa Miłośników Karaimskiej Kultury i Literatury dla prof. Tadeusza Kowalskiego document Wilno 1932-05-18
2 Dzienniki Ustaw document Warszawa 1929-06-18 — 1936-11-07
3 Statut Towarzystwa Miłośników Karaimskiej Kultury i Literatury document Wilno 1932
4 Устав Объединения крымских караимских общин document Krym 1924-11-07
5 Zarządzenie o stosunkach prawnych organizacji religijnych z dnia 19.06.1942 / document Kauen [Kowno ] / Kauen [Kowno] 1942-06-19 / 1942-06-25
6 Sprawozdania stnograficzne z posiedzeń Sejmu RP poświęconych procedowaniu ustawy o stosunku Państwa do KZR i MZR report Warszawa 1936-02-07 — 1936-06-03
7 Kosztorys na budowę Muzeum Karaimskiego w Trokach Jan Borowski document Wilno 1938-08-27 — 1939-02-20
8 Księga przychodów i rozchodów Muzeum Karaimskiego w Trokach document Troki 1938 — 1939
9 Korespondencja z Muzeum Śląskim w Katowicach w sprawie pozyskania eksponatów Szymon Firkowicz, Longin Malicki document 1938 — 1939
10 Teczka nr 8 W sprawie ewidencji i sprzedaży czasopisma "Myśl Karaimska" i innych wydawnictw TMHiLK document Wilno 1932 — 1936
11 Portret hachana Serai Szapszała, założyciela Towarzystwa Miłośników Karaimskiej Kultury i Literatury Jan Bułhak photography Wilno 1932
12 Życie karaimskie w Polsce - materiały robocze do Myśli Karaimskiej Szymon Firkowicz document Troki 1933 — 1935
13 Sprawozdanie o dochodach, rozchodach i protokoły komisji rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Karaimskiej Kultury i Literatury document Wilno 1933 — 1937
14 Protokoły z zebrań Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w 1937 r. Izaak Zajączkowski, Zofia Dubińska document Wilno 1937-05-05 — 1937-10-04
15 List do ułłu hazzana Szemaji Firkowicza w sprawie wydawnictw Rafał Grygulewicz document Poniewież 1935-04-18
16 Formularze zaproszeń i zaproszenia na posiedzenia Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej document Wilno 1934 — 1938
17 Teczka 6. Korespondencja z władzami i organizacjami społecznymi document Wilno 1937 — 1940
18 Decyzja senatu w sprawie wniosku Józefa Kobeckiego dotyczącego uprawnień syna Gabriela Aleksandra w związku z posiadaną rangą document Kowno 1877-07-18
19 Podanie Marii Chorczenko z Kobeckich do sądu 8 Wydziału Okręgu Wileńskiego w sprawie eksmisji z domu za brak opłat Maria Chorczenko document [Troki] 1877-04-11
20 Imienny spis Karaimów zamieszkałych w Łucku, woj. Wołyńskie document Łuck 1934-08-28
21 Teczka z dokumentami związanymi z odwołaniem Zachariasza Mickiewicza ze stanowiska st. hazzana i p.o. hachama document Troki 1922
22 Dziennik korespondencji wychodzącej gminy karaimskiej w Trokach document Troki 1920 — 1924
23 Dziennik korespondencji przychodzącej gminy karaimskiej w Trokach document Troki 1920 — 1922
24 Dziennik podawczy gminy karaimskiej w Trokach document Troki 1920 — 1921
25 Wykazy książek karaimskiej biblioteki Trok document Troki Lata 20 XX w.
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.