Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
1 [Brudnopis] Upoważnienie dla Michała - Musy Kowszanły do reprezentacji spraw karaimskich w Berlinie [Seraja Szapszał] document Wilno 1936-12-11
2 Katalog księgarni św. Wojciecha document Wilno 1935 — 1936
3 Zawiadomienie o nabożeństwie w intencji wręczonej ustawy o stosunku państwa do Związku Religijnego w RP document Wilno 1936-07-29
4 Spis członków Karaimskiej Gminy wyznaniowej w Trokach uprawnionych do głosowania i wyboru członków zarządu tejże gminy document Troki 1936-12-01
5 Statut koła młodzieży karaimskiej Bir Baw w Trokach document Troki
6 Księga protokołów gminy w Trokach document Troki 1929-02-17 — 1932-01-27
7 Legendy i podania Karaimów Tobiasz S. Lewi-Babowicz, M. Sinani I., S. Kokenaj, R. Szyszman, Natalia Poziemska, G. Sz. S., S. Charczenko, Anna Rojecka, B. Nowicka, Szymon Łopatto, Jakub Malecki, Józef Nowicki Ju, Anna Grigulewicz, A. Żarnowska, Józef Dubiński manuscript Wilno 1932 — 1944
8 Wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Trokach w dniu 17.06.1930 r. photography Troki 1930-06-17
9 Zeszyt brudnopisów listów hachana Seraja Szapszała Seraja Szapszał letters Wilno 1935-11-04 — 1939-11-07
10 Karta pocztowa do Józefa Sulimowicza (Mieczka) Seraja Szapszał letters Wilno 1944-10-18
11 Życiorysy hachana Seraji Szapszała Seraja Szapszał document Wilno 1940 — 1950-11-01
12 Tytuł wykonawczy do podziału Łobanosowszczyzny document Wilno 1933-06-28
13 Kartka pocztowa z podróży do żony Wiery Szapszałowej Seraja Szapszał letters Sarajewo 1936-09-03
14 Podziękowanie Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej dla J. E. Seraji Chan Szapszała zaprowadzenie lektoratu języka tureckiego w Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie Leon Kryczyński letters Wilno 1930-12-14
15 Korespondencja w sprawach Malowanki (Kiorklu Sała) Awiasz Pilecki, Naum Jutkiewicz, Seraja Szapszał document Malowanka 1937-02-14 — 1941-03-06
16 List do S. Szapszała z informacją o Komitecie Karaimskim i życiu w USA N. Yoorga letters Nowy Jork 1923-10-25
17 Noworoczne życzenia dla hachana S. Szapszała i jego żony od rodziny Kobeckich z Możejek Szymon Kobecki letters Możejki 1947-12-29
18 Brudnopis pisma do Zarządu Duchownego Karaimskiego w Trokach z informacją o otrzymaniu pisma z dnia 25.10.1927 i upoważnieniem do sprawowania zarządzania do chwili przyjazdu Hachana do kraju Seraja Szapszał document [Stambuł] 1927-11-20
19 Дорогие братья и сестры document Wilno 1927
20 O kolekcjonowaniu pudełek zapałek S. Szapszał document Wilno 1946-12-10
21 List z podziękowaniem za powołanie na stanowisko hazzana Eupatoryjskiej Małej Kienesy i informacją o odbywających się nabożeństwach Rafał Kalfa letters Eupatoria 1943-06-29
22 List Mark Karaman Kumysz letters Eupatoria 1945-08-15
23 Диплом доктора наук print Moskwa 1955-01-09 — 1955-01-28
24 Караимский Музей в Троках document Wilno 1940-11-28
25 List od Karaimskiej Gminy Wyznaniowej w Łucku z podziękowaniem za wydelegowanie Marka Leonowicza na święto Jom Kippur Al. Mardkowicz, A. Firkowicz, A. Greczny letters Łuck 1928-01-18
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.