Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
1 Pismo do Emila Kobeckiego od gminy karaimskiej w Trokach związane z nadaniem mu honorowego przewodniczącego gminy document Troki 1928
2 Informacja o przekazaniu do Trockiej karaimskiej społeczności na ręce Moriela Leobarowicza Kapłonowskiego lub Osipa Ananiewicza Kobeckiego 150 rubli z Eupatorii document Eupatoria połowa XIX w.
3 Świadectwo wydane przez Kancelarie guberni Kowieńskiej o statusie dziedzicznego honorowego obywatelstwa dla Gabriela Aleksandra Kobeckiego syna Józefa document Kowno 1853-03-09
4 Wykaz służby starszego urzędnika ds. specjalnych Kowieńskiej Izby Stanu kolegialnego asesora Józefa Kobeckiego document Kowno 1873
5 Protokół z zebrania gminy karaimskiej w Trokach z 1926 document Troki 1926-01-06
6 Wypis z trockiej księgi metrycznej za 1872 r Nisan Firkowicz document 1885-04-17
7 Łucka księga metrykalna za rok 1869 document Łuck 1869
8 Книга для записывания выходящих бумаг Гахама Караимскаго Духовенства Западных Губернии ц 1869 года по 1875 год document Troki 1869 — 1875
9 Dziennik korespondencji Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach document Troki 1869
10 Spis rewizyjny Karaimów z Nowego Miasta S. Grogulewicz document Nowe Miasto 1869-08-19
11 Pismo do Gabriela Firkowicza o wydanie ze skrzyni korespondencji dotyczącej przywilejów M. Kapłonowski document 1853 — 1854
12 Punkta do ułożenia memoriału od Samuela Łabanosa wójta Karaimów trockich naprzeciw Salomonowi Firkowiczowi, Karaimowi Trockiemu względem nieposłuszeństwa onego document Troki 1789
13 Où la conversion du roi Khazar Bulan a-t-elle eu lieu?, [w:] Hommages á Andrè Dupon-Sommer, eds. André Caquot, Marc Philolenko, Paris 1971, s. 523–538. Simon Szyszman print Paryż 1971
14 Bulletin d'Études Karaïtes. 1983, vol. 1 print Paris 1983
15 Zamek najeziorny w Trokach i jego obrońcy, Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1972 Szymon Szyszman print Londyn 1972
16 "Systèmes chronologiques inconnus: les ères découvertes par Firkowicz.” In De la Tôrah au Messie: études d'exégèse et d'herméneutique bibliques offertes à Henri Cazelles pour ses 25 années d'enseignement à l'Institut Catholique de Paris (Octobre 1979), edited by Maurice Carrez, Joseph Doré, Pierre Grelot, 575-585 Simon Szyszman print Paryż 1981
17 Centenaire de la mort de Firkowicz, Leiden: E. J. Brill 1975 Simon Szyszman, Brill print Leiden 1975
18 Les inscriptions funéraires découvertes par Abraham Firkowicz, Extrait du Journal Asiatique, 1975, 263, p. 231-264 Simon Szyszman print 1975
19 Aus dem Nachlaß mongolisch-litauischer Beziehungen,- Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Festschrift für Franz Altheim zum 6.10.1968. Herausgegeben von Ruth Stiehl und Hans Erich Stier. Zweiter band. Simon Szyszman print 1970
20 La famille des massorètes karaïtes Ben Asher et le Codex Alepensis. Tiré à part extrait de la Revue Biblique, tome LXXIII, 1966 Simon Szyszman print Paryż 1966
21 Die Karäer in Ost-Mitteleuropa, Zeitschrift für Ostforschung, VI, 1957, 24-54 Simon Szyszman print 1957
22 Dziennik Wileński, nr 159 z 16 lipca 1924 print Wilno 1924-07-16
23 Gustaf Peringers Mission bei den Karäern, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft XXVII, (102), 1952, 215-228 Simon Szyszman print Wiesbaden 1952
24 Stulecie Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach, Teki Historyczne, t, 8, 1956-1957, s. 70-73 Simon Szyszman print Londyn 1956
25 Polecenie od Trockiego Karaimskiego Hachana w Trokach skierowana do hazzana Izaaka-Bogusława Firkowicza o udzielenie ślubu w St. Petersburgu Noe Robaczewskiemu i Zuzannie Jutkiewicz Romuald Kobecki document St. Petersburg 1906-08-02
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.