Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
1 Potwierdzenie prawa do budowy szkoły dla dzieci na własnej działce dane przez Stefana Zbaraskiego, Wojewodę Trockiego Stefan Korybutowicz document 1576-09-24
2 Teka spraw rozwodowych document Troki 1918 — 1937
3 Potwierdzenie praw i przywilejów danych Karaimom trockim i wszystkim Karaimom Wielkiego Księstwa Litewskiego August II document Warszawa 1671-06-20
4 Potwierdzenie praw i przywilejów danych mieszczanom Karaimom trockim Jan III Sobieski document Grodno 1679-03-03
5 Potwierdzenie praw i przywilejów danych mieszczanom i Karaimom trockim Jan Kazimierz document Warszawa 1654-07-27
6 Potwierdzenie praw i przywilejów, danych mieszczanom i Karaimom trockim, przez króla Zygmunta Starego Stefan Batory document Troki 1579-05-15
7 Potwierdzenie praw i przywilejów danych mieszczanom i Karaimom trockim Zygmunt III Waza document Warszawa 1610-11-02
8 Księga metrykalna karaimskiej kienesy w Trokach document Troki 1869 — 1896
9 Pismo w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Rady Miejskiej Trok zmieniającej nazwę ulicy Kowieńskiej na Karaimską Ułłu Hazzan Karaimski document 1930-11-11
10 List od Iosifa Semionowicza Kefeli z prośbą o wsparcie przy planowanej przeprowadzce z Czech do Francji Ibragim Iosifovič Kefeli document Brno 1928-08-29
11 Program konferencji Comptes rendus du GLECS - T. XI s. 141-155 document 1947-06-21
12 Protokół konferencji przedstawicieli organizacji oraz gmin karaimskich w Wilnie, Trokach, Łucku oraz Haliczu, która się odbyła w Wilnie dnia 30 listopada 1924 r Zachariasz Nowachowicz, Ananiasz Rojecki document Wilno 1924-11-30
13 Akta Wileńskiej gminy wyznaniowej z protokołami komisji rewizyjnej za 1926 document Wilno 1926-12-06
14 Projekt przepisów dotyczących karaimskiego aleksandryjskiego gimnazjum w mieście Eupatorii document Eupatoria 1902-07-20
15 Omówienie działalności teodozyjskiego karaimskiego narodowo-politycznego klubu za rok 1917 Правление Клуба document Teodozja 1918
16 Sprawozdanie Karaimskiego Towarzystwa wspomagania uczących się w szkołach wyższych miasta Moskwy. Za 19 12/13 rok akademicki. Pierwszy sprawozdawczy rok print Moskwa 1913
17 Dekrety i rozporządzenia wydane o Karaimach document Po 1863
18 Wykazy służby duchowieństwa trockiego document Troki 1870 — 1909
19 Świadectwo wydane przez Kancelarie guberni Kowieńskiej o statusie dziedzicznego honorowego obywatelstwa dla Gabriela Aleksandra Kobeckiego syna Józefa document Kowno 1853-03-09
20 Świadectwo uzyskania przez lekarza Rafała Abkowicza stopnia lekarza powiatowego A. Bykov document St. Petersburg 1860-03-16
21 Wykaz służby starszego urzędnika ds. specjalnych Kowieńskiej Izby Stanu kolegialnego asesora Józefa Kobeckiego document Kowno 1873
22 Dokumentacja orderów generała Rafała Abkowicza document 1880 — 1907
23 Uniwersał Heliasza Izakowicza, nadzorca podatkowy w W.X.L., którym zwalnia Karaimów trockich z płacenia podatków zgodnie z dawnymi przywilejami Heliasz Izakowicz document Wilno 1688-04-25
24 Pismo w sprawie zwolnienia od rekwizycji domu lekarza Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Abrahama Moszkiewicza z Poswola Michał Serwacy Korybuth Wiszniowiecki document Szadów 1706
25 Lietuvos karaimų bendruomenės archyvas Danutė Labanauskienė manuscript 2002-09-03
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.