Sortuj:

Tytuł

Lp Tytuł
Autorzy Typ Miejsca powstania / wydania Data powstania / wydania
1 Наглядный план (с птичьяго полота) Квантунскаго полуострава оть Порт-Артура до Цзикъ-Чжоу N. Bogitow grafika Moskwa 1904-06-26
2 Świadectwo pracy Ilii-Iosifa Łobanosa z pracy w fabryce Gilzowej fabryce Domu handlowego Ezry Szole odpis notarialny Ezra Szole, Iwan Sinnikov dokument St. Petrersburg 1912-04-28
3 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała Ananiasz Zajączkowski, Sabina Nowachowiczowa, Zachariasz Nowachowicz, Tadeusz Kowalski, Zachariasz Szpakowski dokument Kraków, Berlin, Warszawa, Stambuł, Podkowa Leśna Wschodnia, Wrocław 1928-03-26 — 1948-04-23
4 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała Ananiasz Zajączkowski, Zajączkowska, N. dokument Warszawa 1936-02-20 — 1946-03-12
5 Życiorys i praca społeczna Prezesa Zarządu Karaimskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie i Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie - adwokata Izaaka Zajączkowskiego Ułłu Hazzan Karaimski dokument Troki
6 Spis inwentarzowy kienesy wileńskiej dokument Wilno 1929
7 Pismo do Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Harbinie Georgij Ławrynowicz dokument Harbin 1936
8 Устав Караимского Общества вспомоществования учащимся в высших учебных заведениях города Москвы dokument Moskwa 1912-02-12
9 Господину С. фон Дувану Christian Ulrich Freiherr von Ulmenstein dokument Berlin 1939-01-05
10 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej dokument Warszawa 1938
11 Указы и постановления, изданныя о караимах druk 1863
12 Dowód osobisty w językach: niemieckim, litewskim, karaimskim dokument Wilno 1941
13 List od Szymona Firkowicza do Corrado Gini Firkowicz, Sz. dokument Troki 1935-12-22
14 Dyplom doktora medycyny generała Rafała Abkowicza Rektor Imperatorskiego Warszawskiego Uniwersytetu, p. o. Dziekana Wydziału Medycznego, Sekretarz Rady i Zarządu dokument Warszawa 1891-06-26
15 Fotografia generała Rafała Abkowicza i jego córki Kseni M. Grossman fotografia Tiraspol ok. 1900
16 Metryka urodzenia i metryka ślubu Zofii z Kobeckich Abkowiczowej, żony Rafała dokument Troki 1910-04-05
17 Dyplom Kseni Abkowicz ukończenia studiów w zakresie prawa dokument Petrograd 1917-09-06
18 Korespondencja Emanuela i Emila Kobeckich dokument Wilno 1923-08-29
19 F143-1602a Projekt przepisów prawnych zarządzania sprawami duchownymi Karaimów dokument
20 F143-1080 Wykaz członków Karaimskiej gminy w Wilnie w wieku od 20 do 50 lat Rafał Abkowicz materiał źródłowy Wilno 1942-11-20
21 F143-1587 Karaimi w hołdzie swemu opiekunowi królowi Janowi III Leon Szulimowicz dokument Halicz 1933-10

Kontynuując przeglądanie e-jazyszłar zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.
Proszę przeczytaj nasz regulamin plików cookie.