Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
1 "Systèmes chronologiques inconnus: les ères découvertes par Firkowicz.” In De la Tôrah au Messie: études d'exégèse et d'herméneutique bibliques offertes à Henri Cazelles pour ses 25 années d'enseignement à l'Institut Catholique de Paris (Octobre 1979), edited by Maurice Carrez, Joseph Doré, Pierre Grelot, 575-585 Simon Szyszman print Paryż 1981
2 Akta Wileńskiej gminy wyznaniowej z protokołami komisji rewizyjnej za 1926 document Wilno 1926-12-06
3 Akt sprzedaży placu leżącego obok szkoły karaimskiej z prawej strony a drugim bokiem do placu nazwanego Sołtaniszki, końcem jednym do ulicy drugim do jeziora Izajaszowi Izakowiczowi Abraham Moskiewicz document Troki 1692-09-13
4 Aktykacja listu konfirmacyjnego wybór wójta trockiego karaimskiego Samuela Abrahamowicza (Łabanosa) Kazimierz z Kozielska Ogiński document Troki 1718-09-12
5 Aktykacja przywileju wydanego przez króla Zygmunta Starego, w którym poleca chrześcijańskim mieszkańcom Trok respektować przywileje wydane Karaimom i nie naruszać ich terytorium król polski Zygmunt I Stary document Wilno 1517-04-24
6 Aktykacja reskryptu określającego zakres podporządkowania Karaimów Wielkiego Księstwa Litewskiego wojewodzie trockiemu. Michał Korybut Wiśniowiecki document Warszawa 1672-08-05
7 Asygnacja wystawiona przez skarbnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierza Montowta za zapłacony podatek pogłówny przez trockich Karaimów Kazimierz Montowt document Warszawa 1670-04-26
8 Auctia pogłównego żydowskiego i karaimowskiego document 1727
9 Aus dem Nachlaß mongolisch-litauischer Beziehungen,- Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Festschrift für Franz Altheim zum 6.10.1968. Herausgegeben von Ruth Stiehl und Hans Erich Stier. Zweiter band. Simon Szyszman print 1970
10 Bulletin d'Études Karaïtes. 1983, vol. 1 print Paris 1983
11 Centenaire de la mort de Firkowicz, Leiden: E. J. Brill 1975 Simon Szyszman, Brill print Leiden 1975
12 Dekrety i rozporządzenia wydane o Karaimach document Po 1863
13 Die Karäer in Ost-Mitteleuropa, Zeitschrift für Ostforschung, VI, 1957, 24-54 Simon Szyszman print 1957
14 Dokumentacja orderów generała Rafała Abkowicza document 1880 — 1907
15 Dokumenty: Plenipotencja dla gabbaja i wypisy z aktów prawnych document Troki 1922-11-16 — 1926-03-26
16 Dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych pomiędzy Kongresem Żydów Wielkiego Księstwa Litewskiego a Karaimami document 1751 — 1752
17 Dokumenty dotyczące sporu Samuela Łobanosa, wójta Karaimów trockich z Karaimami trockimi w sprawie własności dwóch placów Samuel Łabanos document Troki 1692 — 1796
18 Dokumenty związane z kupnem i potwierdzeniem prawa własności placów w Trokach Jozua Chaimowicz Dubiński, J. Siatogurski document Troki 1834-12-19 — 1862-10-30
19 Dokumenty związane z oskarżeniem Karaimów w Szatach o mord rytualny chrześcijańskiego dziecka document Szaty, Warszawa 1679 — 1680
20 Dowód osobisty w językach: niemieckim, litewskim, karaimskim document Wilno 1941
21 Dyplom doktora medycyny generała Rafała Abkowicza Rektor Imperatorskiego Warszawskiego Uniwersytetu, p. o. Dziekana Wydziału Medycznego, Sekretarz Rady i Zarządu document Warszawa 1891-06-26
22 Dyplom Kseni Abkowicz ukończenia studiów w zakresie prawa document Petrograd 1917-09-06
23 Dziennik korespondencji Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach document Troki 1869
24 Dziennik Wileński, nr 159 z 16 lipca 1924 print Wilno 1924-07-16
25 F143-1587 Karaimi w hołdzie swemu opiekunowi królowi Janowi III Leon Szulimowicz document Halicz 1933-10
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.