Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
1 Устав Караимского Общества вспомоществования учащимся в высших учебных заведениях города Москвы document Moskwa 1912-02-12
2 Указы и постановления, изданныя о караимах print 1863
3 Опись Привиллегиямъ у Грамотамъ бывшихъ королей Польскихъ и прочихъ документов на права и преимущества, дарованныя Трокскимъ и прочемъ Караимам Мориель Леаббаров Каплановский, Иосиф Ананьев сын Кобецкий document Troki 1849
4 Наглядный план (с птичьяго полота) Квантунскаго полуострава оть Порт-Артура до Цзикъ-Чжоу N. Bogitow graphics Moskwa 1904-06-26
5 Книга для записывания выходящих бумаг Гахама Караимскаго Духовенства Западных Губернии ц 1869 года по 1875 год document Troki 1869 — 1875
6 Господину С. фон Дувану Christian Ulrich Freiherr von Ulmenstein document Berlin 1939-01-05
7 Бракосочитавшiся Новомейского караимского общества Ivarechjahu Jutkiewicz, Ziewułun A. Rojecki document Nowe Miasto 1859-11-01 — 1904-10-01
8 Życiorys i praca społeczna Prezesa Zarządu Karaimskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie i Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie - adwokata Izaaka Zajączkowskiego Ułłu Hazzan Karaimski document Troki
9 Zygmunta III poleca marszałkowi Wielkiego Księstwa Litewskiego Albrechtowi Radziwiłłowi nakazanie władzom miasta Kowna dopuścić Karaimów do handlu zgodnie z posiadanymi przez nich przywilejami i wolnościami Zygmunt III Waza document Warszawa 1589-07-28
10 Zgoda na remont i odbudowę kienesy w Nowym Mieście Ignacy Jakób Massalski, Józef Tuwjański document Wilno 1765-10-22
11 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej document Warszawa 1938
12 Zażalenie Karaimów trockich na Żydów wykorzystujących przywileje dane Karaimom na handel w Trokach Samuel Łobanos document Troki koniec XVIII w.
13 Zatwierdzenie Statutu Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej document [Wilno] 1931-12-28
14 Zamek najeziorny w Trokach i jego obrońcy, Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1972 Szymon Szyszman print Londyn 1972
15 Wypis z trockiej księgi metrycznej za 1872 r Nisan Firkowicz document 1885-04-17
16 Wypis z ksiąg zamku trockiego aktu sprzedaży domu i parceli Nisanowi Jachimowiczowi i jego małżonce Channie Józefowiczównie Walenty Hrynaszkiewicz document Troki 1646-08-20
17 Wypis z ksiąg Jana Hlebowicza w sprawie sporów między mieszczanami chrześcijańskimi i karaimskimi o miejsce kramów na Rynku Trockim po postawieniu Ratusza Jan Hlebowicz document Troki 1588-10-19
18 Wypis z ksiąg grodzkich w sprawie ustalenia granicy pomiędzy posiadłościami Karaimów a mieszczanami trockimi, którą był Most Łabędzi document Troki 1587-05-13
19 Wypisy z konstytucji sejmu grodzieńskiego z 1678 r. o tym, że Żydzi powinni wnosić swoje sprawy sądowe przed sądy wojewodzińskie i starościńskie, a w drodze apelacji – przed sądu królewskiego; oraz z konstytucji sejmu warszawskiego z 1690 r. document 1678 — 1690
20 Wykazy służby duchowieństwa trockiego document Troki 1870 — 1909
21 Wykazy należności i zaległości podatkowych z Trok document Troki 1848
22 Wykaz służby starszego urzędnika ds. specjalnych Kowieńskiej Izby Stanu kolegialnego asesora Józefa Kobeckiego document Kowno 1873
23 Wykaz podatku pogłównego Karaimów trockich document Troki 1711-09-21 — 1711-10-02
24 Wykaz książek od Emila Kobeckiego dla biblioteki karaimskiej w Trokach Emil Kobecki document [Warszawa] lata 20 XX w.
25 Wykaz członków Karaimskiej gminy w Wilnie w wieku od 20 do 50 lat Rafał Abkowicz document Wilno 1942-11-20
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.