Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
1 Устав Караимского Общества вспомоществования учащимся в высших учебных заведениях города Москвы document Moskwa 1912-02-12
2 Указы и постановления, изданныя о караимах print 1863
3 Наглядный план (с птичьяго полота) Квантунскаго полуострава оть Порт-Артура до Цзикъ-Чжоу N. Bogitow graphics Moskwa 1904-06-26
4 Господину С. фон Дувану Christian Ulrich Freiherr von Ulmenstein document Berlin 1939-01-05
5 Życiorys i praca społeczna Prezesa Zarządu Karaimskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie i Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie - adwokata Izaaka Zajączkowskiego Ułłu Hazzan Karaimski document Troki
6 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej document Warszawa 1938
7 Świadectwo pracy Ilii-Iosifa Łobanosa z pracy w fabryce Gilzowej fabryce Domu handlowego Ezry Szole odpis notarialny Ezra Szole, Iwan Sinnikov document St. Petrersburg 1912-04-28
8 Spis inwentarzowy kienesy wileńskiej document Wilno 1929
9 Potwierdzenie praw i przywilejów danych mieszczanom i Karaimom trockim Jan II Kazimierz Waza document Warszawa 1654-07-27
10 Pismo wojewody trockiego Olbrachta Martynowicza Gasztołta Olbracht Martynowicz document Troki 1519-04-05
11 Pismo króla Zygmunta Starego do wojewody wileńskiego i innych Król Polski Zygmunt August document Wilno 1529-10-30
12 Pismo króla Zygmunta Starego do wojewody trockiego Alberta Gasztołda i jego następców. Zygmunt Stary document Grodno 1522-03-15
13 Pismo króla Zygmunta Starego do karaimskiego ‘popa' Cefaniji król polski Zygmunt I Stary document Wilno 1528-07-16
14 Pismo do Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Harbinie Georgij Ławrynowicz document Harbin 1936
15 Metryka urodzenia i metryka ślubu Zofii z Kobeckich Abkowiczowej, żony Rafała document Troki 1910-04-05
16 List od Szymona Firkowicza do Corrado Gini Firkowicz, Sz. document Troki 1935-12-22
17 Korespondencja Emanuela i Emila Kobeckich document Wilno 1923-08-29
18 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała Ananiasz Zajączkowski, Sabina Nowachowiczowa, Zachariasz Nowachowicz, Tadeusz Kowalski, Zachariasz Szpakowski document Kraków, Berlin, Warszawa, Stambuł, Podkowa Leśna Wschodnia, Wrocław 1928-03-26 — 1948-04-23
19 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała Ananiasz Zajączkowski, Zajączkowska, N. document Warszawa 1936-02-20 — 1946-03-12
20 Fotografia generała Rafała Abkowicza i jego córki Kseni M. Grossman photography Tiraspol ok. 1900
21 F143-1602a Projekt przepisów prawnych zarządzania sprawami duchownymi Karaimów document
22 F143-1587 Karaimi w hołdzie swemu opiekunowi królowi Janowi III Leon Szulimowicz document Halicz 1933-10
23 F143-1080 Wykaz członków Karaimskiej gminy w Wilnie w wieku od 20 do 50 lat Rafał Abkowicz source material Wilno 1942-11-20
24 Dyplom Kseni Abkowicz ukończenia studiów w zakresie prawa document Petrograd 1917-09-06
25 Dyplom doktora medycyny generała Rafała Abkowicza Rektor Imperatorskiego Warszawskiego Uniwersytetu, p. o. Dziekana Wydziału Medycznego, Sekretarz Rady i Zarządu document Warszawa 1891-06-26
Previous page
  • 1
  • 2

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.