Józef Szulimowicz

BIOGRAM

Józef Sulimowicz (1913-1973), zwany „Mieczkiem”, Karaim halicki, oficer WP, turkolog, bibliofil, kolekcjoner caraimików. W 1933 rozpoczął studia orientalistyczne na Uniwersytecie Warszawskim jako uczeń A. Zajączkowskiego, jednak wybuch wojny uniemożliwił mu ich ukończenie. Wcielony przymusowo do Armii Czerwonej, w 1944 r. wstąpił do I Armii Wojska Polskiego, z którą przeszedł szlak bojowy, biorąc udział w walkach m.in. o przełamanie Wału Pomorskiego i Kołobrzeg. Po zakończeniu wojny pozostał w czynnej służbie, dosłużył stopnia pułkownika. Był dyrektorem Domu Wojska Polskiego, a następnie Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. W 1969 r. wznowił studia w Instytucie Orientalistycznym UW i uzyskał magisterium z turkologii na podstawie pracy Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). RO 1972,35,1

Additional info

Pseudonyms Szulimowicz, J. , Sulimowicz, J. , Szulimowicz, J.

Works

Author

No Title Authors Type
1 Z dziennika Józefa Sulimowicza Józef Sulimowicz article
2 Księga Batoriańska. Zbiór dokumentów ku uczczeniu 350-letniej rocznicy zgonu króla Stefana, wydany na 20-lecie wskrzeszenia Wszechnicy wileńskiej. Opracował Ryszard Mienicki. Wilno 1939. IX + 53 str. 4o Sulimowicz, J. review
3 Dr Abdullah Zihni Soysal; Z dziejów Krymu. Polityka - kultura - emigracja. Prace młodzieży Krymskiej na emigracji Nr 1. Warszawa 1938. XXXX + 112 str. 8o Sulimowicz, J. review
4 Emel Medżmuasy, Nr 99 Szulimowicz, J. review
5 Karaimski Teatr Amatorski J. S. article
6 Odznaczenia J. S. article
7 Aleksander Mardkowicz Członkiem Honorowym Gminy Karaimskiej J. S. article
8 Tatarzy krymscy w Haliczu J. S. article
9 Pielgrzymka na Cmentarz Karaimski w Kukizowie J. S. article

Translator

No Title Authors Type
1 Kietiam! Szymon Kobecki poem

Copyist

No Title Authors Type
1 Informacja o obchodzeniu święta Omer manuscript/old print

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.