Sort:

Firename and surname

No Firename and surname
Birth date Death date
51 Israel Jonasowicz z Brześcia
52 Dawid Ickowicz z Brześcia
53 Szaja Ickowicz z Grodna
54 Szloma Chajmowicz Rabinowicz z Grodna
55 Hirsz Berkowicz z Pińska
56 Abraham Ayzikowicz z Pińska
57 Leyba Ickowicz z Pińska
58 Jdel Abrahamowicz ze Słucka
59 Zelig Józefowicz, sekretarz, ze Słucka.
60 Zelig Jozefowicz
61 Abraham Azikowicz z Pińska
62 Juda Izakowicz z Pińska
63 Juda Abrahamowicz z Słucka
64 Zelig Jozefowicz z Słucka
65 Izrael Słowatycki z Brześcia
66 Dawid Izakowicz z Brześcia
67 Hirsz Berkowicz z Pińska
68 Zygmunt III Waza
69 Zuzanna Bąk
70 Zuzanna Krzyżanowska
71 Stanisław Siła-Nowicki
72 Anton Dennstedt
73 Kamil Rulczyński
74 J. Nemeth
75 J. Nemeth

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.