No Title
Authors Published in
Type
1 A Contribution to the Biography of Josef ha-Mashbir ben Shemuel ha-Rodi Michał Németh Almanach karaimski, 7
2 Aleksander Dubiński (1924–2002) – uczony, nauczyciel, przewodnik Dariusz Cichocki Almanach karaimski, 3
3 Ananiasz Zajączkowski – orientalistyka przede wszystkim Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto Almanach karaimski, 3
4 Ananiasz Zajączkowski w Azerbejdżanie Aygün Ismayilova Almanach karaimski, 3
5 Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem Mariola Abkowicz Almanach karaimski, 3
6 Fond S. M. Šapšala v Biblioteke Vrublevskih Litovskoj akademii nauk Aleksander Babadżan Almanach karaimski, 3
7 Karaimistyka jako nieodłączny element turkologii w Wilnie Halina Kobeckaitė Almanach karaimski, 3
8 Karaimi w publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy goroda Kieva Anna Sulimowicz-Keruth Almanach karaimski, 7 review
9 Karaimi w Wilnie do wybuchu I wojny światowej. Rekonesans badawczy Stefan Gąsiorowski Almanach karaimski, 7
10 Kolay Cumleler w Wypisach tureckich Hadży Seraji Szapszała Kamila Stanek Almanach karaimski, 3
11 Komunikat z przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy książkach karaimskich w latach 2013–2014 Małgorzata Pronobis-Gajdzis Almanach karaimski, 3
12 Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu Katarzyna Stefaniak-Rak Almanach karaimski, 7
13 Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto Almanach karaimski, 4
14 Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała i Aleksandra Mardkowicza Almanach karaimski, 4
15 Listy do Aleksandra Mardkowicza Ananiasz Zajączkowski Almanach karaimski, 4
16 Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego Anna Sulimowicz Almanach karaimski, 4
17 Listy do Seraji Szapszała Ananiasz Zajączkowski Almanach karaimski, 4
18 Listy do Wilna. Seraja Szapszał jako korespondent Ananiasza Zajączkowskiego Mariusz Pawelec Almanach karaimski, 4
19 Listy Włodzimierza Zajączkowskiego do profesora Tadeusza Kowalskiego Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto Almanach karaimski, 7
20 Los Karaimów podczas II wojny światowej. Kilka uwag historyka Rafał Witkowski Almanach karaimski, 3
21 Nogajskie przyśpiewki w krymskokaraimskiej medżumie Kyldżyego Gulayhan Aqtay Almanach karaimski, 7
22 Nowe dane o biografii karaimskiego poety Szymona Kobeckiego Mariola Abkowicz, Anna Sulimowicz Almanach karaimski, 5
23 Początki seminarium turkologicznego prof. Ananiasza Zajączkowskiego: 1933–1936 Jan Tyszkiewicz Almanach karaimski, 3
24 Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w 2018 roku przy rękopisach karaimskich (sygn. JSul.I.26, JSul.I.29) Elżbieta Jabłońska Almanach karaimski, 7
25 Przyczynek do relacji tatarsko-karaimskich w okresie międzywojennym i późniejszym. Hachan Hadży Seraja Szapszał i mufti dr Jakub Szynkiewicz Selim Chazbijewicz Almanach karaimski, 3
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.