Gulayhan Aqtay

BIOGRAM

Works

Author

No Title Authors Type
1 Nogajskie przyśpiewki w krymskokaraimskiej medżumie Kyldżyego Gulayhan Aqtay article
2 Krymskokaraimskie tłumaczenie Biblii. Rękopis BSMS 288 z Cambridge Gulayhan Aqtay article
3 Medżuma Elijahu Kyldży z Bachczyseraju Gulajchan Achtajewa article

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.