Małgorzata Pronobis-Gajdzis

BIOGRAM

Works

Author

No Title Authors Type
1 Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w roku 2018 przy rękopisach karaimskich Małgorzata Pronobis-Gajdzis article
2 Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorskich-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016 Małgorzata Pronobis-Gajdzis article
3 Konserwacja rękopisów i starych druków karaimskich Małgorzata Pronobis-Gajdzis article
4 Komunikat z przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy książkach karaimskich w latach 2013–2014 Małgorzata Pronobis-Gajdzis article

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.