Myśl Karaimska

Volume 10 / Number 10

Repository: Karaim literary-bibliographic database

Articles

Sort:

Title

No Title Authors Type
1 Od redakcji Ananiasz Zajączkowski
2 Adam Mickiewicz w gościnie u Karaimów Seraja Szapszał
3 Hadżi Aga Sima Babowicz photography
4 List hr. H. Rzewuskiego do p. K. Szaszkiewiczowej (strona 2-ga) photography
5 List hr. H. Rzewuskiego do p. K. Szaszkiewiczowej (strona 3-cia) photography
6 Tablica genealogiczna rodu Babowiczów Seraja Szapszał
7 Dokument z r. 1706 z archiwum Karaimskiego w Trokach Józef Wierzyński
8 List ochronny ks. Michała Wiśniowieckiego z r. 1706 photography
9 Materjały karaimskie ś. p. Jana Grzegorzewskiego Tadeusz Kowalski
10 Ś. p. Jan Grzegorzewski photography
11 Osadnictwo karaimskie i tatarskie na ziemiach W. Księstwa Litewskiego Szyszman, A.
12 Osadnictwo karaimskie i tatarskie na ziemiach W. K. Litewskiego
13 Tkaniny ludowe karaimskie a sprawa pochodzenia Karaimów krymskich i polskich Marian Morelowski
14 Brzeg ręcznika ludowego krymsko-karaimskiego. Tkanina ręczna, lniana, domowa, dwustronna photography
15 Obrus krymsko-karaimski. Tkanina ludowa ręczna, lniana, domowa, dwustronna photography
16 Tkanina ludowa krymsko-karaimska, ręczna, lniana, dwustronna, służąca za ręcznik photography
17 Brzeg ręcznika. Tkanina krymsko-karaimska ludowa, ręczna, lniana, domowa, dwustronna photography
18 Haft kościelny z kienesy krymsko-karaimskiej photography
19 Ornament haft. z nakrycia głowy kirgiskiej niewiasty photography
20 Plan kościoła św. Sergiusza i Bachusa w Konstantynopolu photography
21 Plan kościoła św. Jerzego w Esra w Syrji (wiek VI po Chr.) photography
22 Ornament z haftu kirgiskiej niewiasty Sułu-Chan z nad brzegów jeziora Kara-Kul z roku 1920 photography
23 Fragment dywanika jomudzkiego photography
24 Fragment "czowału" pendińskiego photography
25 Haft z nakrycia głowy kirgizki Nawat-Chan z nad brzegów jeziora Kara-Kul z r. 1923 photography
Previous page

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.