Abraham Szyszman

BIOGRAM

Additional info

Pseudonyms A. Szyszman , Šyšman, A. , Šyšman", A. , А. Шишман , [Abraham Szyszman]

Works

Author

No Title Authors Type
1 Teczka nr 8 W sprawie ewidencji i sprzedaży czasopisma "Myśl Karaimska" i innych wydawnictw TMHiLK document
2 Sprawozdanie o dochodach, rozchodach i protokoły komisji rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Karaimskiej Kultury i Literatury document
3 Teczka 6. Korespondencja z władzami i organizacjami społecznymi document
4 Legendy i podania Karaimów manuscript/document/print
5 Osadnictwo karaimskie na Ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego Abraham Szyszman book
6 Cudowny rumak W. K. Witolda Zuzanna Chorczenkowa, Abraham Szyszman chapter
7 Kozacy książąt Radziwiłłów Abraham Szyszman article
8 Osadnictwo karaimskie w Trokach za Wielkich Książąt Litewskich Szyszman, A. article
9 Istoričeskaâ zametka Abraham Szyszman article
10 Karaj kašuhu Abraham Szyszman article

Editor

No Title Authors Type
1 Legendy i podania Karaimów manuscript/document/print

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.