Sort:

Title

Book

No Title
Authors Published in
51 Kacar jiłłar oł jamanłar[…] Zachariasz Abrahamowicz Łuwachłar
52 Chazna ułłu da chasepsiz […] Aleksander Mardkowicz Łuwachłar
53 Kys karasyna Sergiusz Rudkowski Łuwachłar
54 Jarykłar Al-Mar. Karaj Awazy (9)
55 Janhy Jylba!.. --- Onarmach (3)
56 Hadży-baba Aleksander Mardkowicz Karaj Awazy (11)
57 Ononczu iły-ba tirgiziuwiuniuń Łach-chanłyhynyn Firkowicz, Szemaja Myśl Karaimska, 2 (1)
58 Kim bołałyr Szymon Kobecki Awazymyz (3 (28))
59 Hanuz bir jyry Zecharja Abrahamowicznin. Tigendi jaz --- Karaj Awazy (1 (3))
60 Tęsknota Szełumiel Łopatto Awazymyz (2 (35))
61 Kyszyn Szymon Kobecki Awazymyz (1 (34))
62 Ajttym jerde birełme --- Awazymyz (2 (31))
63 Jomak Aleksander Mardkowicz Awazymyz (1 (30))
64 Ułłu titinbe… Kornel Ujejski Awazymyz, 26 (1 (46))
65 Czozmach 84 --- Awazymyz, 25 (3 (44))
66 Tirlik Al Mar. Awazymyz, 24 (3 (40))
67 Kizdehi bahda Aleksander Mardkowicz Awazymyz (4 (37))
68 Aziz Bijim Firkowicz, Z. Przyjaciel Karaima (2)
69 Sondrahy kłehim Taras Szewczenko Awazymyz, 25 (2 (43))
70 Janhy iłba Szymon Kobecki Awazymyz, 25 (1 (42))
71 Sukłanczy Halinaha Józef Łobanos Awazymyz, 25 (4 (45))
72 *** c. r. Awazymyz (1 (10))
73 Ojanmach Aleksander Puszkin Awazymyz, 26 (2 (47))
74 Sira bij Dawid icin --- Karaj Awazy (7)
75 Bigin Synaj tawga --- Awazymyz (3 (36))

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.