Szymon Firkowicz

28 11 189817 04 1982

BIOGRAM

Prezes Rady Nadzorczej kooperatywy "Ekonomia" w Trokach

Additional info

Parents Abraham Firkowicz
Pseudonyms Szemaja-bień-Awraham , Firkowicz, Szemaja , Szafir , Firkowicz, Sz. , S. F. , Safir. , Firkowicz, S. A. , Firkowicz, Sz., Ułłu Hazzan, Starszy członek Zarządu Duchownego , F., Sz., Ułłu Hazzan, Starszy członek Zarządu Duchownego , Младший Газзан С. Фиркович , Газзан С. Ф. , Председатель Общего Собрания Газзан S. F. , Ułłu Hazzan Karaimski , S. Firkowicz , hazzan Trocki Sz. Firkowicz , Ułłu Hazzan Sz. Firkowicz

Works

Author

No Title Authors Type
1 Teczka z dokumentami związanymi z odwołaniem Zachariasza Mickiewicza ze stanowiska st. hazzana i p.o. hachama document
2 Dziennik podawczy hazzana Szymona Firkowicza document
3 Korespondencja z Muzeum Śląskim w Katowicach w sprawie pozyskania eksponatów document
4 Księga przychodów i rozchodów Muzeum Karaimskiego w Trokach document
5 Różne dokumenty, zaświadczenia i notatki dotyczące spraw finansowych document
6 Teczka 6. Korespondencja z władzami i organizacjami społecznymi document
7 Życie karaimskie w Polsce - materiały robocze do Myśli Karaimskiej document
8 Pismo w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Rady Miejskiej Trok zmieniającej nazwę ulicy Kowieńskiej na Karaimską document
9 Dokumenty: Plenipotencja dla gabbaja i wypisy z aktów prawnych document
10 Życiorys i praca społeczna Prezesa Zarządu Karaimskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie i Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie - adwokata Izaaka Zajączkowskiego document

Words author

No Title Authors Type
1 Morze czarne Szymon Firkowicz, Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko, Ludmiła Juchniewicz song
2 Miasto Troki Szymon Firkowicz song
3 Kybyn Szymon Firkowicz song

Editor

No Title Authors Type
1 Zaczarowny kufer article

Translator

No Title Authors Type
1 Tłumaczenie Księgi Hioba na język karaimski manuscript/old print
2 Tieriań Sibir tawłarynda Aleksander Puszkin poem
3 Modlitwa Michał Lermontow poem
4 Machtaw iry igitlikkia Adam Mickiewicz poem
5 Ojanmach Aleksander Puszkin poem
6 Ücz budrys Adam Mickiewicz poem
7 Joł kała iuśtiunia Adam Mickiewicz poem
8 Ir-awazy igit'likkia Adam Mickiewicz poem

Copyist

No Title Authors Type
1 List do Mojżesza Szulimowicza manuscript/old print
2 List do Mojżesza Szulimowicza manuscript/old print
3 Karta pocztowa wysłana do Mojżesza Szulimowicza manuscript/old print
4 Wiersz okolicznościowy pt. Karuw manuscript/old print

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.