Józef Łobanos

18781947

BIOGRAM

pisarz karaimski, duchowny. syn Józefa i Emilii z Abkowiczów, ur. 7 V w Trokach. Pochodził ze starej rodziny karaimskiej, która wydała wielu wójtów i uczonych. Po ukończeniu miejscowej karaimskiej szkoły parafialnej i po uzupełnieniu wiadomości teologicznych wyjechał do Petersburga, gdzie uczęszczał do szkoły mechanicznej i pracował w fabryce wyrobów tytoniowych. W r. 1907 zamieszkał w Moskwie i został zatrudniony w takiejże fabryce w charakterze kierownika parku maszynowego. W kwietniu 1919 jako obywatel polski wrócił do Trok. Przeniósłszy się w r. 1923 do Wilna, podjął pracę w fabryce wyrobów tytoniowych.
W r. 1928 Ł. otrzymał nominację na stanowisko proboszcza (hazzana) świątyni karaimskiej w Wilnie. Równocześnie z obowiązkami duszpasterskimi pełnił funkcje nauczyciela religii i języka karaimskiego w miejscowych szkołach. Zorganizował też Koło Miłośników Języka Karaimskiego i w jego ramach prowadził wykłady z języka i literatury karaimskiej dla dorosłych. Brał poza tym czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym tamtejszej gminy karaimskiej. Był m. in. członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Myśl Karaimska", członkiem Tow. Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej. W r. 1938 ustąpił ze stanowiska hazzana w Wilnie, zaś od 18 III 1939 do chwili wybuchu drugiej wojny światowej pełnił funkcje proboszcza gminy karaimskiej w Łucku.
Ł. dał się poznać jako utalentowany poeta i tłumacz. Liczne jego utwory ukazały się w I. 1925-36 na łamach czasopism "Myśl Karaimska" w Wilnie i "Karaj Awazy" (Głos Karaimski) w Łucku. jedną jego baśń pt. Eki komszu (Dwaj sąsiedzi) przedrukował Tadeusz Kowalski w "Tekstach karaimskich w narzeczu trockim" (Kr. 1929). Największym osiągnięciem Łobanosa jako tłumacza był przekład na język karaimski "Pana Tadeusza" (nie opublikowany, rkp. jest przechowywany w zbiorze rękopisów byłego Zakładu Orientalistyki PAN w Warszawie). Ł. tłumaczył również sporo z języka rosyjskiego, m. in. I. Kryłowa "Bajki", W. Żakowskiego "Rusten i Zorab", "Śpiąca królewna", A. Puszkina "Fontanna Bakczysaraju". Cała rękopiśmienna spuścizna literacka Łobanosa pozostała w Wilnie w posiadaniu dr K. Łopatto. Ł. pracował także nad wydaniem słownika karaimskiego. Zamiaru swego nie zdążył jednak zrealizować. We wrześniu 1939 wrócił do Wilna, gdzie zmarł 17 VI 1947, pochowany na cmentarzu karaimskim w Trokach. Żonaty od r. 1909 z Heleną Ławrzecką, miał dwie córki: Walentynę i Halinę.
Zajączkowski A., Die karaimische Literatur, "Philologiae Turcicae Fundamentu" T. 2 1964 s. 800; tenże, Karaims in Poland, W. - La Haye 1961 s. 92; - Szapszał S., Istorija tjurkov-karaimov, Wilno. 1943 (mszp.) s. 214-5; - Informacje córki Walentyny Sulimowicz z Gdyni.

Biograms author Włodzimierz Zajączkowski
Bibliography
Polski Słownik Biograficzny, 1973, t. 18, z. 3, s. 369

Additional info

Parents Josef syn Eliasza Łobanos , Emilia Łobanos z Abkowiczów
Pseudonyms Łobanos, Josief , J. Łobanos

Works

Author

No Title Authors Type
1 „Bahsaray şarduvanı” Józef Łobanos manuscript/old print
2 Sukłanczy Halinaha Józef Łobanos poem
3 Bałkuwłu sahynczyna Juzef Piłsudskiniń Józef Łobanos article
4 Burunhu czozhu Józef Łobanos poem
5 Eki konszu Józef Łobanos poem
6 Bu edi syjły Troch szacharda Józef Łobanos poem
7 Iułuv Józef Łobanos poem
8 Elegia Łobanos, Josief article
9 Inamły dostum Józef Łobanos poem

Editor

No Title Authors Type
1 Fontanna Bakczysaraju Aleksander Puszkin poem
2 Dyplomatyka i łowy Adam Mickiewicz poem

Translator

No Title Authors Type
1 Niepodany manuscript/old print
2 Hymn religijny (pijut) manuscript/old print
3 Przekład fragmentu Księgi Przysłów na język karaimski manuscript/old print
4 Pan Tadeusz Adam Mickiewicz poem

Copyist

No Title Authors Type
1 Niepodany manuscript/old print
2 Hymn religijny (pijut) manuscript/old print
3 Przekład fragmentu Księgi Przysłów na język karaimski manuscript/old print

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.