Almanach karaimski

Volume 7

Repository: Karaim literary-bibliographic database

Articles

Sort:

Title

No Title Authors Type
1 Nogajskie przyśpiewki w krymskokaraimskiej medżumie Kyldżyego Gulayhan Aqtay
2 Серая Маркович Шапшал (1873 -1961). Опыт биографического очерка Viktor Dzevanovskij-Petraševskij
3 Karaimi w Wilnie do wybuchu I wojny światowej. Rekonesans badawczy Stefan Gąsiorowski
4 A Contribution to the Biography of Josef ha-Mashbir ben Shemuel ha-Rodi Michał Németh
5 Судьбы караимов в период оккупации в 1941-1944 гг. и их участие в движении Сопротивления в Крыму в 1941-1944 гг. Vladimir Polâkov
6 Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu Katarzyna Stefaniak-Rak
7 Karaimi w publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy goroda Kieva Anna Sulimowicz-Keruth review
8 Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego. Zbiór tekstów Mariusz Pawelec
9 Listy Włodzimierza Zajączkowskiego do profesora Tadeusza Kowalskiego Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto
10 Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w 2018 roku przy rękopisach karaimskich (sygn. JSul.I.26, JSul.I.29) Elżbieta Jabłońska
11 Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w roku 2018 przy rękopisach karaimskich Małgorzata Pronobis-Gajdzis

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.