Sortuj:

Tytuł

Lp Tytuł
Autorzy Typ Miejsca powstania / wydania Data powstania / wydania
51 Śpiewy na dzień sobotni rękopis Łuck (?), zob. [Uwagi] XIX w.
52 Elegia żałobna (kyna) na śmierć Józefa syna Jehudy Jutkiewicza (Pietucha) Rafał Abkowicz rękopis Wrocław 1970
53 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т starodruk Wilno 1891
54 Liber Proverbiorum rękopis Wilno 1937
55 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т starodruk Wilno 1892
56 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т starodruk Wilno 1891
57 Przekład modlitwy błagalnej na język karaimski Niepodany rękopis Halicz XX w. (lata 30.)
58 Najmniejsza mniejszość w Polsce
59 Modlitewnik Zob. Informacja o treści rękopis Kukizów 2. poł. XVIII w.
60 Przekład tekstu religijnego rękopis Wrocław Po 1970
61 Elegia żałobna (kyna) Simcha syn Jeszui Jaakowa Leonowicz rękopis Halicz 1885
62 Utwór o tematyce religijnej w języku wschodniokaraimskim Niepodany rękopis Krym XIX — XX w.
63 Teksty folklorystyczne i inne Niepodany rękopis Symferopol Po 1964 (zob. wewnętrzna strona tylnej okładki)
64 מדבר קדמות Niepodany starodruk Wilno (?) XIX w. (?)
65 Elementarz hebrajski Nieznany starodruk Niepodane XX w. (?)
66 Notatki Niepodany rękopis Łuck Poł. XIX w. (przed 1855)
67 Молитвы караимовъ starodruk Wilno 1910
68 Przekład hymnu religijnego (pijut) na język karaimski Niepodany rękopis Halicz XIX w.
69 Чемахъ Давидъ т starodruk Petersburg 1897
70 Przekład hymnu religijnego (pijut) na język karaimski Mordechaj syn Nisana Kukizowi, zob. Uwagi rękopis Troki 1914
71 Konakłyhy Hadzy Babanyn Halicte 1871 jiłda oraz kalendarz na rok 5699 (1938/1939) Zarach Zarachowicz rękopis Halicz 16.08.1938
72 List hachama Boaza Kapłanowskiego
73 Elegia żałobna (kyna) w języku karaimskim Abraham hazzan syn Lewiego (Leonowicz), zob. Uwagi rękopis Halicz 1842
74 Miscellanea (zbiory modlitw, hymnów i elegii żałobnych) Zob. Informacja o treści rękopis Halicz, Kukizów, Łuck, zob. [Informacja o treści] oraz [Uwagi] XVIII — XIX w.
75 Modlitwa rękopis Wrocław Po 1970

Kontynuując przeglądanie e-jazyszłar zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.
Proszę przeczytaj nasz regulamin plików cookie.