Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
51 Śpiewy na dzień sobotni manuscript Łuck (?), zob. [Uwagi] XIX w.
52 Elegia żałobna (kyna) na śmierć Józefa syna Jehudy Jutkiewicza (Pietucha) Rafał Abkowicz manuscript Wrocław 1970
53 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1891
54 Liber Proverbiorum manuscript Wilno 1937
55 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1892
56 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1891
57 Przekład modlitwy błagalnej na język karaimski Niepodany manuscript Halicz XX w. (lata 30.)
58 Najmniejsza mniejszość w Polsce
59 Modlitewnik Zob. Informacja o treści manuscript Kukizów 2. poł. XVIII w.
60 Przekład tekstu religijnego manuscript Wrocław Po 1970
61 Elegia żałobna (kyna) Simcha syn Jeszui Jaakowa Leonowicz manuscript Halicz 1885
62 Utwór o tematyce religijnej w języku wschodniokaraimskim Niepodany manuscript Krym XIX — XX w.
63 Teksty folklorystyczne i inne Niepodany manuscript Symferopol Po 1964 (zob. wewnętrzna strona tylnej okładki)
64 מדבר קדמות Niepodany oldprint Wilno (?) XIX w. (?)
65 Elementarz hebrajski Nieznany oldprint Niepodane XX w. (?)
66 Notatki Niepodany manuscript Łuck Poł. XIX w. (przed 1855)
67 Молитвы караимовъ oldprint Wilno 1910
68 Przekład hymnu religijnego (pijut) na język karaimski Niepodany manuscript Halicz XIX w.
69 Чемахъ Давидъ т oldprint Petersburg 1897
70 Przekład hymnu religijnego (pijut) na język karaimski Mordechaj syn Nisana Kukizowi, zob. Uwagi manuscript Troki 1914
71 Konakłyhy Hadzy Babanyn Halicte 1871 jiłda oraz kalendarz na rok 5699 (1938/1939) Zarach Zarachowicz manuscript Halicz 16.08.1938
72 List hachama Boaza Kapłanowskiego
73 Elegia żałobna (kyna) w języku karaimskim Abraham hazzan syn Lewiego (Leonowicz), zob. Uwagi manuscript Halicz 1842
74 Miscellanea (zbiory modlitw, hymnów i elegii żałobnych) Zob. Informacja o treści manuscript Halicz, Kukizów, Łuck, zob. [Informacja o treści] oraz [Uwagi] XVIII — XIX w.
75 Modlitwa manuscript Wrocław Po 1970

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.