Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
51 Fragment modlitewnika Nieznany manuscript Halicz XIX w.
52 Utwór wierszowany Niepodany manuscript Krym XIX — XX w.
53 Fragment tekstu religijnego Rafał Abkowicz manuscript Wrocław Po 1970
54 Utwór religijny na święto Sukkot Niepodany manuscript Niepodane XX w.
55 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1892
56 List Jehuda Majkapar manuscript Symferopol 24 marca 1927
57 Сидуръ тефилотъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1871
58 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1892
59 Tekst na temat modlitwy Zarach Zarachowicz, zob. Uwagi manuscript Halicz 1937
60 סדור התפלות כמנהג הקראים Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1891
61 Śpiewy na dzień sobotni manuscript Łuck (?), zob. [Uwagi] XIX w.
62 Elegia żałobna (kyna) na śmierć Józefa syna Jehudy Jutkiewicza (Pietucha) Rafał Abkowicz manuscript Wrocław 1970
63 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1891
64 Liber Proverbiorum manuscript Wilno 1937
65 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1892
66 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1891
67 Przekład modlitwy błagalnej na język karaimski Niepodany manuscript Halicz XX w. (lata 30.)
68 Najmniejsza mniejszość w Polsce
69 Modlitewnik Zob. Informacja o treści manuscript Kukizów 2. poł. XVIII w.
70 Przekład tekstu religijnego manuscript Wrocław Po 1970
71 Elegia żałobna (kyna) Simcha syn Jeszui Jaakowa Leonowicz manuscript Halicz 1885
72 Utwór o tematyce religijnej w języku wschodniokaraimskim Niepodany manuscript Krym XIX — XX w.
73 Teksty folklorystyczne i inne Niepodany manuscript Symferopol Po 1964 (zob. wewnętrzna strona tylnej okładki)
74 מדבר קדמות Niepodany oldprint Wilno (?) XIX w. (?)
75 Elementarz hebrajski Nieznany oldprint Niepodane XX w. (?)

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.