Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
76 Notatki Niepodany manuscript Łuck Poł. XIX w. (przed 1855)
77 Молитвы караимовъ oldprint Wilno 1910
78 Przekład hymnu religijnego (pijut) na język karaimski Niepodany manuscript Halicz XIX w.
79 Чемахъ Давидъ т oldprint Petersburg 1897
80 Przekład hymnu religijnego (pijut) na język karaimski Mordechaj syn Nisana Kukizowi, zob. Uwagi manuscript Troki 1914
81 Konakłyhy Hadzy Babanyn Halicte 1871 jiłda oraz kalendarz na rok 5699 (1938/1939) Zarach Zarachowicz manuscript Halicz 16.08.1938
82 List hachama Boaza Kapłanowskiego
83 Elegia żałobna (kyna) w języku karaimskim Abraham hazzan syn Lewiego (Leonowicz), zob. Uwagi manuscript Halicz 1842
84 Miscellanea (zbiory modlitw, hymnów i elegii żałobnych) Zob. Informacja o treści manuscript Halicz, Kukizów, Łuck, zob. [Informacja o treści] oraz [Uwagi] XVIII — XIX w.
85 Modlitwa manuscript Wrocław Po 1970
86 Przemówienie z okazji wizyty Aleksandra Mardkowicza w Haliczu Leon Eszwowicz manuscript Halicz 1937 (?)
87 Uksasy tirliklerinin ribbi Eliahu Kazaznyn ol tync sahyncy anyn alhyska Leon Eszwowicz (?), zob. Uwagi manuscript Halicz 1934
88 Молитвенная книга по обряду Караимовъ oldprint Eupatoria (Gözleve) 1903
89 Modlitwa o pokój Rafał Abkowicz manuscript Wrocław Między 1964 a 1968
90 אבני זכרון Abraham Firkowicz oldprint Wilno 1872
91 Elegia żałobna (kyna) na śmierć mężczyzny o imieniu Mosze syna Josefa Nieznany manuscript Łuck (?), zob. [Uwagi] 1807
92 Tihilot Israel oldprint Berdyczów 1909
93 Przekład Pięcioksięgu na język karaimski oldprint Eupatoria 1841
94 Fragment przekładu Księgi Psalmów manuscript Łuck (?), zob. [Uwagi] 2. poł. XIX w.
95 Przekład Proroków Mniejszych na język karaimski oldprint Eupatoria 1841
96 Porządek modlitw Rafał Abkowicz manuscript Wrocław Po 1970
97 1) Агават ; 2) Сычан Niepodany manuscript Krym XX w. (po 1965)
98 Jazyšlar z Trok lato 1958 manuscript Nieznane Nieznana (XX w. ?)
99 Dwie pieśni religijne (zemirot) manuscript Łuck (?) XIX — XX w.
100 Jazyšlar z Trok lato 1958 manuscript Nieznane Nieznana (XX w. ?)

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.