Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
76 Przemówienie z okazji wizyty Aleksandra Mardkowicza w Haliczu Leon Eszwowicz manuscript Halicz 1937 (?)
77 Uksasy tirliklerinin ribbi Eliahu Kazaznyn ol tync sahyncy anyn alhyska Leon Eszwowicz (?), zob. Uwagi manuscript Halicz 1934
78 Молитвенная книга по обряду Караимовъ oldprint Eupatoria (Gözleve) 1903
79 Modlitwa o pokój Rafał Abkowicz manuscript Wrocław Między 1964 a 1968
80 אבני זכרון Abraham Firkowicz oldprint Wilno 1872
81 Elegia żałobna (kyna) na śmierć mężczyzny o imieniu Mosze syna Josefa Nieznany manuscript Łuck (?), zob. [Uwagi] 1807
82 Tihilot Israel oldprint Berdyczów 1909
83 Przekład Pięcioksięgu na język karaimski oldprint Eupatoria 1841
84 Fragment przekładu Księgi Psalmów manuscript Łuck (?), zob. [Uwagi] 2. poł. XIX w.
85 Przekład Proroków Mniejszych na język karaimski oldprint Eupatoria 1841
86 Porządek modlitw Rafał Abkowicz manuscript Wrocław Po 1970
87 1) Агават ; 2) Сычан Niepodany manuscript Krym XX w. (po 1965)
88 Jazyšlar z Trok lato 1958 manuscript Nieznane Nieznana (XX w. ?)
89 Dwie pieśni religijne (zemirot) manuscript Łuck (?) XIX — XX w.
90 Jazyšlar z Trok lato 1958 manuscript Nieznane Nieznana (XX w. ?)
91 Zbiór przekładów utworów religijnych pt. P ešatlarda , tj
92 Dwie modlitwy
93 Przypowieści Salomona manuscript Łuck XX w.
94 Teczka ADub
95 Przekład Księgi Izajasza manuscript Troki 1902 (5662 A.M.)
96 Modlitewnik na dni powszednie i sobotnie Zob. Informacja o treści manuscript Halicz XIX w.
97 Miescellanea Niepodany manuscript Krym, zob. [Uwagi] pocz. XX w.
98 סדר הלל הקטן oldprint Wilno 1900
99 Fragment zbioru pieśni religijnych Zob. Informacja o treści manuscript Halicz XIX w.
100 Tekst o tematyce religijnej Niepodany manuscript Halicz 1936

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.