Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
501 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1891
502 Notatki Niepodany manuscript Krym XIX — XX w.
503 List od Zaracha Zarachowicza do Aleksandra Firkowicza Zarach Zarachowicz manuscript Halicz 20.06.1929
504 Brudnopisy dwóch listów Nieznany manuscript Łuck 1. poł. XIX w.
505 Modlitewnik na święto Jom Kippur Niepodany manuscript Halicz 1. poł XIX w. (przed 1851)
506 Modlitewnik na doroczne święta Zob. Informacja o treści manuscript Halicz XIX w. (przed 1884)
507 Сыйыт йырлары
508 Zbiór pieśni okolicznościowych na obrzęd obrzezania i ślub
509 Jirłar, I ilis Sergiusz Rudkowski manuscript Łuck XX w.
510 Modlitewnik na dni sobotnie manuscript Halicz XIX w.
511 Krótki zarys świąt karaimskich Rafał Abkowicz manuscript Wrocław Po 1980

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.