Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
476 Elegia żałobna (kyna) na Niepodany manuscript Wrocław Ok. 1970
477
478 Modlitewnik Zob. Informacja o treści manuscript Halicz; Łuck (?) XVIII w. (ok. 1750 r.)
479 Modlitewnik na doroczne święta Zob. Informacja o treści manuscript Halicz XIX w. (przed 1884)
480 Modlitewnik karaimski w języku karaimskim manuscript Wrocław 1972
481 Modlitwa Niepodany manuscript Halicz 1928
482 Алым Крымский Разбойник V.G. Karpov-Proskurenko (zob. k. 2 r o) manuscript Krym Prawdopodobnie 1962 (zob. JSul.I.55-10: [Uwagi] )
483 Чемахъ Давидъ т oldprint Petersburg 1897
484 Fragment medżumy Niepodany manuscript Krym XIX w.
485 Zbiór przekładów na język karaimski Zob. Informacja o treści manuscript Halicz (Załukiew) 02.08.1938
486 Elegia żałobna (kyna) Simcha syn Jeszui Jaakowa Leonowicz manuscript Halicz 1895
487 Przekład Ksiąg Tanachu na język karaimski manuscript Troki 1844 — 1845
488 Modlitewnik Zob. Informacja o treści manuscript Halicz 1. poł. XIX wieku (nie później niż 1851)
489 Pieśń religijna (zemer) Nieznany manuscript Łuck (?), zob. [Uwagi] 2. poł. XIX w.
490 Алышмаган башка калпак ярашмаз Aron Ilicz Katyk (1883–1942) manuscript Krym Prawdopodobnie 1962
491 Zbiór przekładów elegii żałobnych (kyna) Niepodany manuscript Halicz XIX w.
492 Przekład Księgi Estery na język karaimski manuscript Wilno 1926
493 Brudnopis listu Abraham Dubiński z Kale, hazzan manuscript Kale XX w.
494 Tekst o tematyce religijnej pt. Ajtmahy ullu ribbimiznin da ivretivcimiznin KMHRR Josef ha-Masbirnin Niepodany manuscript Halicz 1935 — 1936
495 Tekst o dzielnej kobiecie o imieniu Jehudit Leon Eszwowicz manuscript Halicz lata 30. XX w.
496 Przekład pieśni religijnej (brudnopis) Niepodany manuscript Wrocław 1955
497 Fragmenty z życia Nabuchodonozora króla babilońskiego Leon Eszwowicz manuscript Halicz lata 30. XX w.
498 Elegia żałobna (kyna) Abraham syn Lewiego Leonowicz manuscript Halicz 1842
499 List Mordechaja syna Icchaka Bezikowicza do Szemoela syna Icchaka Mordechaj syn Icchaka Bezikowicza manuscript Odessa 16 września 1904
500 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1891

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.