Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
26 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים / manuscript / oldprint Halicz / Kale XIX w. / 1736 — 1737
27 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים / manuscript / oldprint Halicz / Kale XIX w. / 1736 — 1737
28 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים / manuscript / oldprint Halicz / Kale Z różnych okresów / 1736 — 1737
29 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים / manuscript / oldprint Halicz / Kale XIX w. / 1736 — 1737
30 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים / manuscript / oldprint Halicz / Kale XVIII w. / 1736 — 1737
31 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים / manuscript / oldprint Halicz / Kale XIX w. / 1736 — 1737
32 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים / manuscript / oldprint Halicz / Kale XIX w. / 1736 — 1737
33 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים / manuscript / oldprint Halicz / Kale XIX w. / 1736 — 1737
34 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1892
35 Zagadocznyje narody
36 Wiersz okolicznościowy pt. Kutłejm on iłba! Owadia Pilecki manuscript Troki 12.10.1930
37 Błogosławieństwo na pięćdziesiątą rocznicę ślubu Rafał Abkowicz manuscript Wrocław Po 1970
38 Kołysanka Jukla kyzym w języku karaimskim Niepodany manuscript Wrocław Po 1970
39
40 Tekst o tematyce religijnej pt. Sormaklary Korešnin bijnin Parasnyn Danielden ol naviden dinlik nerselerecin Niepodany manuscript Halicz XX w.
41 Fragment modlitewnika Nieznany manuscript Halicz XIX w.
42 Utwór wierszowany Niepodany manuscript Krym XIX — XX w.
43 Fragment tekstu religijnego Rafał Abkowicz manuscript Wrocław Po 1970
44 Utwór religijny na święto Sukkot Niepodany manuscript Niepodane XX w.
45 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1892
46 List Jehuda Majkapar manuscript Symferopol 24 marca 1927
47 Сидуръ тефилотъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1871
48 Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1892
49 Tekst na temat modlitwy Zarach Zarachowicz, zob. Uwagi manuscript Halicz 1937
50 סדור התפלות כמנהג הקראים Сидуръ гатефилотъ кемингагъ гакараимъ, т oldprint Wilno 1891

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.