Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
176 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej document Warszawa 1938
177 Zgoda na remont i odbudowę kienesy w Nowym Mieście Ignacy Jakób Massalski, Józef Tuwjański document Wilno 1765-10-22
178 Zygmunta III poleca marszałkowi Wielkiego Księstwa Litewskiego Albrechtowi Radziwiłłowi nakazanie władzom miasta Kowna dopuścić Karaimów do handlu zgodnie z posiadanymi przez nich przywilejami i wolnościami Zygmunt III Waza document Warszawa 1589-07-28
179 Życiorys i praca społeczna Prezesa Zarządu Karaimskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie i Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie - adwokata Izaaka Zajączkowskiego Ułłu Hazzan Karaimski document Troki
180 Бракосочитавшiся Новомейского караимского общества Ivarechjahu Jutkiewicz, Ziewułun A. Rojecki document Nowe Miasto 1859-11-01 — 1904-10-01
181 Господину С. фон Дувану Christian Ulrich Freiherr von Ulmenstein document Berlin 1939-01-05
182 Книга для записывания выходящих бумаг Гахама Караимскаго Духовенства Западных Губернии ц 1869 года по 1875 год document Troki 1869 — 1875
183 Наглядный план (с птичьяго полота) Квантунскаго полуострава оть Порт-Артура до Цзикъ-Чжоу N. Bogitow graphics Moskwa 1904-06-26
184 Опись Привиллегиямъ у Грамотамъ бывшихъ королей Польскихъ и прочихъ документов на права и преимущества, дарованныя Трокскимъ и прочемъ Караимам Мориель Леаббаров Каплановский, Иосиф Ананьев сын Кобецкий document Troki 1849
185 Указы и постановления, изданныя о караимах print 1863
186 Устав Караимского Общества вспомоществования учащимся в высших учебных заведениях города Москвы document Moskwa 1912-02-12

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.