Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
76 La famille des massorètes karaïtes Ben Asher et le Codex Alepensis. Tiré à part extrait de la Revue Biblique, tome LXXIII, 1966 Simon Szyszman print Paryż 1966
77 Legendy i podania Karaimów Tobiasz S. Lewi-Babowicz, M. Sinani I., S. Kokenaj, R. Szyszman, Natalia Poziemska, G. Sz. S., S. Charczenko, Anna Rojecka, B. Nowicka, Szymon Łopatto, Jakub Malecki, Józef Nowicki Ju, Anna Grigulewicz, A. Żarnowska, Józef Dubiński manuscript Wilno 1932 — 1944
78 Les inscriptions funéraires découvertes par Abraham Firkowicz, Extrait du Journal Asiatique, 1975, 263, p. 231-264 Simon Szyszman print 1975
79 Lietuvos karaimų bendruomenės archyvas Danutė Labanauskienė manuscript 2002-09-03
80 List Mark Karaman Kumysz letters Eupatoria 1945-08-15
81 List dobrowolny zastawny wydany przez wójta Abrahama Łobanosowicza i Zachariasza Szymonowicza Helenie z Naruszewiczów Kiliańskiej na plac leżący pomiędzy placem szkoły karaimskiej a placem Sołtaniszki oraz plac Sołtaniszki Abraham Łabanosowicz, Zachariasz Szymonowicz document Troki 1750-05-28
82 List do S. Szapszała z informacją o Komitecie Karaimskim i życiu w USA N. Yoorga letters Nowy Jork 1923-10-25
83 List do ułłu hazzana Szemaji Firkowicza w sprawie wydawnictw Rafał Grygulewicz document Poniewież 1935-04-18
84 List Karaimów, w którym proszą wojewodę o ochronę przed stacjonującym wojskiem document Troki XVIII w.
85 List od Iosifa Semionowicza Kefeli z prośbą o wsparcie przy planowanej przeprowadzce z Czech do Francji Ibragim Iosifovič Kefeli document Brno 1928-08-29
86 List od Karaimskiej Gminy Wyznaniowej w Łucku z podziękowaniem za wydelegowanie Marka Leonowicza na święto Jom Kippur Al. Mardkowicz, A. Firkowicz, A. Greczny letters Łuck 1928-01-18
87 List od Szymona Firkowicza do Corrado Gini Firkowicz, Sz. document Troki 1935-12-22
88 List ugodowy w sprawie przechowywania i dostępu do przywilejów i dokumentów własnościowych oraz otrzymywanych wynagrodzeń za prowadzenie spraw sądowych, przychodów z ziem gminnych oraz myta mostowego Mikołaj Gudziewski, Adam Czartoryski Minelgański document Troki 1602-01-06
89 List z podziękowaniem za powołanie na stanowisko hazzana Eupatoryjskiej Małej Kienesy i informacją o odbywających się nabożeństwach Rafał Kalfa letters Eupatoria 1943-06-29
90 Lustracja miasta po przejściu wojsk w 1654 r. Krzysztof Tyszkiewicz, Jan Józef Połukoński document Troki 1655-02-03
91 Łucka księga metrykalna za rok 1869 document Łuck 1869
92 Mekkabec print Czufut Kale 1734
93 Metryka śmierci Rozalii Rodkiewicz (5 lat) document Niemierz 1925-04-14
94 Metryka urodzenia i metryka ślubu Zofii z Kobeckich Abkowiczowej, żony Rafała document Troki 1910-04-05
95 Metryki mułły Jakubowskiego z Niemierzy document Niemierz 1867-11-30
96 Noworoczne życzenia dla hachana S. Szapszała i jego żony od rodziny Kobeckich z Możejek Szymon Kobecki letters Możejki 1947-12-29
97 Obwieszczenie skarbnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Gabriela Karola Kimbara skierowane do Karaimów trockich, aby zapłacili podatek pogłówny w wysokości 150 złotych Żydowi Hirszowi Jakubowiczowi. Gabriel Karol Kimbar manuscript Wilno 1664-08-30
98 Obwieszczenie wojewody trockiego w sprawie praw do handlu w Trokach Jan Hlebowicz document Troki 1590-03-01
99 O kolekcjonowaniu pudełek zapałek S. Szapszał document Wilno 1946-12-10
100 Omówienie działalności teodozyjskiego karaimskiego narodowo-politycznego klubu za rok 1917 Правление Клуба document Teodozja 1918

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.