Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
51 Kopia konstytucji sejmu warszawskiego w sprawie wysokości płacenia podatku przez Żydów document Warszawa 1717
52 Kopia z XIX w. potwierdzenia praw i przywilejów, danych mieszczanom i Karaimom trockim, przez króla Zygmunta Starego Stefan Batory document Troki 1579-05-15
53 Kopia z XVIII w. pisma do księcia Stefana Korybutowicza Zbaraskiego, wojewody trockiego z nakazem przestrzegania obowiązku w sprawach rozstrzygania sporów między chrześcijanami i Karaimami świadkami musi być dwóch chrześcijan i jeden Karaim Stefan Batory document Grodno 1582-07-08
54 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała Ananiasz Zajączkowski, Sabina Nowachowiczowa, Zachariasz Nowachowicz, Tadeusz Kowalski, Zachariasz Szpakowski document Kraków, Berlin, Warszawa, Stambuł, Podkowa Leśna Wschodnia, Wrocław 1928-03-26 — 1948-04-23
55 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała Ananiasz Zajączkowski, Zajączkowska, N. document Warszawa 1936-02-20 — 1946-03-12
56 Korespondencja Emanuela i Emila Kobeckich document Wilno 1923-08-29
57 Korespondencja przychodząca dotycząca przepisów metrykacyjnych document 1910-04-08 — 1936-05-26
58 Korespondencja w sprawach Malowanki (Kiorklu Sała) Awiasz Pilecki, Naum Jutkiewicz, Seraja Szapszał document Malowanka 1937-02-14 — 1941-03-06
59 Korespondencja z Muzeum Śląskim w Katowicach w sprawie pozyskania eksponatów Szymon Firkowicz, Longin Malicki document 1938 — 1939
60 Kosztorys na budowę Muzeum Karaimskiego w Trokach Jan Borowski document Wilno 1938-08-27 — 1939-02-20
61 Księga korespondencji wychodzącej Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach document Troki 1902 — 1908
62 Księga metrykalna karaimskiej kienesy w Trokach document Troki 1869 — 1896
63 Księga metrykalna parafii muzułmańskiej w Niemierzy document Niemierz 1856 — 1868
64 Księga metrykalna parafii muzułmańskiej w Niemierzy document Niemierz 1855
65 Księga metrykalna parafii muzułmańskiej w Niemierzy document Niemierz 1853 — 1860
66 Księga metrykalna parafii muzułmańskiej w Niemierzy document Niemierz 1851 — 1852
67 Księga protokołów gminy w Trokach document Troki 1929-02-17 — 1932-01-27
68 Księga przychodów i rozchodów gabbajów (starostów) Trockiej kienesy karaimskiej document Troki 1902-09-23 — 1910-01-01
69 Księga przychodów i rozchodów kienesy karaimskiej w Poniewieżu za lata 1900-1913 gabbaj Michaił Michajłowicz document 1900 — 1911
70 Księga przychodów i rozchodów Muzeum Karaimskiego w Trokach document Troki 1938 — 1939
71 Księga ślubów i rozwodów parafii muzułmańskiej w Niemierzy document Niemierz 1854 — 1853
72 Księga ślubów i rozwodów parafii muzułmańskiej w Niemierzy document Niemierz 1954
73 Księga ślubów i rozwodów parafii muzułmańskiej w Niemierzy document Niemierz 1851 — 1852
74 Księga ślubów parafii muzułmańskiej w Niemierzy document Niemierz 1830 — 1892
75 Kwitowanie wystawione przez Tatara Asana Alejewicza karaimskiemu wójtowi trockiemu Abrahamowi Jeskiewiczowi w sprawie wypożyczonych dokumentów z lat 1582, 1585 i 1588 Asan Alejewicz document 1601-02-08

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.