Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
51 Łucka księga metrykalna za rok 1869 document Łuck 1869
52 Metryka urodzenia i metryka ślubu Zofii z Kobeckich Abkowiczowej, żony Rafała document Troki 1910-04-05
53 Obwieszczenie skarbnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Gabriela Karola Kimbara skierowane do Karaimów trockich, aby zapłacili podatek pogłówny w wysokości 150 złotych Żydowi Hirszowi Jakubowiczowi. Gabriel Karol Kimbar manuscript Wilno 1664-08-30
54 Obwieszczenie wojewody trockiego w sprawie praw do handlu w Trokach Jan Hlebowicz document Troki 1590-03-01
55 Omówienie działalności teodozyjskiego karaimskiego narodowo-politycznego klubu za rok 1917 Правление Клуба document Teodozja 1918
56 Où la conversion du roi Khazar Bulan a-t-elle eu lieu?, [w:] Hommages á Andrè Dupon-Sommer, eds. André Caquot, Marc Philolenko, Paris 1971, s. 523–538. Simon Szyszman print Paryż 1971
57 Pismo do Emila Kobeckiego od gminy karaimskiej w Trokach związane z nadaniem mu honorowego przewodniczącego gminy document Troki 1928
58 Pismo do Gabriela Firkowicza o wydanie ze skrzyni korespondencji dotyczącej przywilejów M. Kapłonowski document 1853 — 1854
59 Pismo do Janusza Holszańskiego, wojewody trockiego w sprawie zatwierdzenia wyboru wójta karaimskiego Jeszka Morduchajewicza Król Polski Zygmunt August document Wilno 1546-05-24
60 Pismo do Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Harbinie Georgij Ławrynowicz document Harbin 1936
61 Pismo do Michała Stachowskiego, namiestnika trockiego, z nakazem przestrzegania obowiązku w sprawach rozstrzygania sporów między chrześcijanami i Karaimami świadkami musi być dwóch chrześcijan i jeden Karaim Stefan Zbaraski document Wilno 1576-09-13
62 Pismo do namiestnika trockiego Awszczokota aby nie mieszał się w sprawy sądu wójtowskiego Jan Janowicz Zaberezinski official correspondence Punia 1535-04-05
63 Pismo do namiestnika trockiego Bohdana Fiodorowicza, aby nie wtrącał się w sprawy sądu wójtowskiego Janusz Holszański document Troki 1546-07-25
64 Pismo do namiestnika trockiego Iwana Baki w sprawie przestrzegania przywilejów w sprawach sporów w przypadku konfliktów Karaima z Karaimem oraz Karaima z chrześcijaninem Mikołaj Krzysztof Radziwiłł document Wilno 1595-01-12
65 Pismo do namiestnika trockiego Iwana Mieleszki z poleceniem by brał pod ochronę Karaimów przed prześladowaniami żaków i rybałtów chrześcijańscy Iwan Hornostaj document 1545-06-09
66 Pismo do namiestnika trockiego Łukaszowi Solohubowi, w którym poleca nakazać Tatarom mieszkającym na ulicy Karaimskiej uczestniczyć w obowiązku straży i utrzymania mostu za miastem wspólnie z Karaimami Stefan Zbaraski document Mołodeczno 1573-06-24
67 Pismo do plebana kościoła Najświętszej Marii Panny w Trokach z rozkazem by żakowie i rybałci chrześcijańscy nie naruszali spokoju Karaimów Iwan Hornostaj official correspondence Wilno 1545-06-09
68 Pismo do podwojewodziego Enocha Kalendy o tym, że spory między Karaimami rozstrzyga wójt karaimski, jedynie sprawy między Karaimami i chrześcijanami rozstrzyga sąd wojewodziński Janusz Skorwin Tyszkiewicz document Wilno 1636-04-30
69 Pismo do wojewody trockiego Stefana Zbaraskiego, z poleceniem aby respektował prawo wójta karaimskiego do sądzenia spraw pomiędzy Karaimami Król Polski Zygmunt August document Warszawa 1570-01-24
70 Pismo konfirmujące wybór i prawa Samuela Łabanosa, wójta karaimskiego Tadeusz z Kozielska Ogiński document Mołodeczno 1776-09-20
71 Pismo króla Zygmunta Starego do karaimskiego ‘popa' Cefaniji król polski Zygmunt I Stary document Wilno 1528-07-16
72 Pismo króla Zygmunta Starego do wojewody trockiego Alberta Gasztołda i jego następców. król polski Zygmunt I Stary document Grodno 1522-03-15
73 Pismo króla Zygmunta Starego do wojewody wileńskiego i innych Król Polski Zygmunt August document Wilno 1529-10-30
74 Pismo napominające o zakazie maszerowania przez wojska przez miasto Troki i nakradnie na nie kontrybucji Jan Karol Chodkiewicz document Wilno 1617-05-19
75 Pismo potwierdzające, że na zjeździe wszystkich Karaimów z Wielkiego Księstwa Litewskiego, odbytym w Trokach, wójtem został Abraham Łabanosowicz document 1746-10-18

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.