Sort:

Title

No Title
Authors Type Place of creation / publishing Date of creation / publishing
26 F143-1602a Projekt przepisów prawnych zarządzania sprawami duchownymi Karaimów document
27 Fotografia generała Rafała Abkowicza i jego córki Kseni M. Grossman photography Tyraspol ok. 1900
28 Gustaf Peringers Mission bei den Karäern, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft XXVII, (102), 1952, 215-228 Simon Szyszman print Wiesbaden 1952
29 Informacja o przekazaniu do Trockiej karaimskiej społeczności na ręce Moriela Leobarowicza Kapłonowskiego lub Osipa Ananiewicza Kobeckiego 150 rubli z Eupatorii document Eupatoria połowa XIX w.
30 Kazimierz Józef Selewa sprzedaje Szczerbickim sad w Trokach przy dużym moście document 1767-10-15
31 Konfirmacja przywilejów Karaimów konfirmowanych przez króla Władysława IV z 28 IV 1639 Jan II Kazimierz Waza document Warszawa 1655-07-10
32 Konfirmacja przywilejów Karaimów trockich przez Wojewodę trockiego document Troki 1708-08-28
33 Konfirmacja wyboru Samuela Daniszewicza wójta karaimskiego w Trokach przez wojewodę trockiego document Wilno 1714-10-19
34 Kopia konstytucji sejmu warszawskiego w sprawie wysokości płacenia podatku przez Żydów document Warszawa 1717
35 Kopia z XIX w. potwierdzenia praw i przywilejów, danych mieszczanom i Karaimom trockim, przez króla Zygmunta Starego Stefan Batory document Troki 1579-05-15
36 Kopia z XVIII w. pisma do księcia Stefana Korybutowicza Zbaraskiego, wojewody trockiego z nakazem przestrzegania obowiązku w sprawach rozstrzygania sporów między chrześcijanami i Karaimami świadkami musi być dwóch chrześcijan i jeden Karaim Stefan Batory document Grodno 1582-07-08
37 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała Ananiasz Zajączkowski, Sabina Nowachowiczowa, Zachariasz Nowachowicz, Tadeusz Kowalski, Zachariasz Szpakowski document Kraków, Berlin, Warszawa, Stambuł, Podkowa Leśna Wschodnia, Wrocław 1928-03-26 — 1948-04-23
38 Korespondencja Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała Ananiasz Zajączkowski, Zajączkowska, N. document Warszawa 1936-02-20 — 1946-03-12
39 Korespondencja Emanuela i Emila Kobeckich document Wilno 1923-08-29
40 Księga metrykalna karaimskiej kienesy w Trokach document Troki 1869 — 1896
41 Kwitowanie wystawione przez Tatara Asana Alejewicza karaimskiemu wójtowi trockiemu Abrahamowi Jeskiewiczowi w sprawie wypożyczonych dokumentów z lat 1582, 1585 i 1588 Asan Alejewicz document 1601-02-08
42 La famille des massorètes karaïtes Ben Asher et le Codex Alepensis. Tiré à part extrait de la Revue Biblique, tome LXXIII, 1966 Simon Szyszman print Paryż 1966
43 Les inscriptions funéraires découvertes par Abraham Firkowicz, Extrait du Journal Asiatique, 1975, 263, p. 231-264 Simon Szyszman print 1975
44 Lietuvos karaimų bendruomenės archyvas Danutė Labanauskienė manuscript 2002-09-03
45 List dobrowolny zastawny wydany przez wójta Abrahama Łobanosowicza i Zachariasza Szymonowicza Helenie z Naruszewiczów Kiliańskiej na plac leżący pomiędzy placem szkoły karaimskiej a placem Sołtaniszki oraz plac Sołtaniszki Abraham Łabanosowicz, Zachariasz Szymonowicz document Troki 1750-05-28
46 List Karaimów, w którym proszą wojewodę o ochronę przed stacjonującym wojskiem document Troki XVIII w.
47 List od Iosifa Semionowicza Kefeli z prośbą o wsparcie przy planowanej przeprowadzce z Czech do Francji Ibragim Iosifovič Kefeli document Brno 1928-08-29
48 List od Szymona Firkowicza do Corrado Gini Firkowicz, Sz. document Troki 1935-12-22
49 List ugodowy w sprawie przechowywania i dostępu do przywilejów i dokumentów własnościowych oraz otrzymywanych wynagrodzeń za prowadzenie spraw sądowych, przychodów z ziem gminnych oraz myta mostowego Mikołaj Gudziewski, Adam Czartoryski Minelgański document Troki 1602-01-06
50 Lustracja miasta po przejściu wojsk w 1654 r. Krzysztof Tyszkiewicz, Jan Józef Połukoński document Troki 1655-02-03

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.