Sort:

Title

Book

No Title
Authors Published in
26 Mieszkanie Seweryna i Jurka --- Awazymyz (3 (20))
27 Kienesa w Haliczu, lata 30 XX w. --- Awazymyz (1 (18))
28 Sergiusz Rudkowski --- Awazymyz (3 (14))
29 Rejentowa Maria Szpakowska z córką Marią Dorotą Kobecką w Warszawie --- Awazymyz (1 (22))
30 Dwoje drzwi w stambulskiej kienesie --- Awazymyz (1 (15))
31 Irena Ruksztówna --- Awazymyz (2 (13))
32 Z rodzicami. Troki, 1940 r. --- Awazymyz (2 (27))
33 Kienesa trocka w zimie Mariola Abkowicz Awazymyz (1 (5))
34 Panorama cmentarza --- Awazymyz (2 (23))
35 Zinaida Szpakowska c. Michała, żona Eljasza Łopatto z dziećmi: Włodzimierzem, Ludmiłą i Michałem --- Awazymyz (1 (22))
36 Obnovlennyj midraš --- Awazymyz (4 (21))
37 Altana Guttenberga w Jaśkowej Dolinie --- Awazymyz (3 (20))
38 Krepysz --- Awazymyz (3 (17))
39 Brama wejściowa do jerozolimskiej kienesy Anana --- Awazymyz (1 (15))
40 Cztery minuty w Mrągowie Mariola Abkowicz Awazymyz (1 (8))
41 Arkadiusz Michajłowicz Szpakowski (Wilno, 1881–1941) w czasie rewolucji --- Awazymyz (1 (26))
42 L[idia] P[oziemska], Troki, ok. 1945 --- Awazymyz (1 (4))
43 Weście do łuckiej kienesy Tadeusz Kowalski Awazymyz (2 (3))
44 Dom Simy Babowicza, w którym gościł Adam Mickiewicz istnieje w Eupatorii do dziś Adam Dubiński Awazymyz (2 (11))
45 Letnia szkoła - organizatorzy Adam Dubiński Awazymyz (1 (10))
46 Lusik (w marynarskiej bluzie) w otoczeniu rówieśników. Troki, 1932 r. --- Awazymyz (2 (27))
47 Niezidentyfikowane kobiety z dziećmi --- Awazymyz (4 (25))
48 Zinaida Łopato z dwoma synami i córką --- Awazymyz (1 (12))
49 Dzieci na wozie Gołubów, Łuck, ok. 1937 --- Awazymyz (2 (3))
50 Józef Romuald Kobecki, profesor Instytutu Górnictwa w Kijowie --- Awazymyz (1 (22))

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.