Grzegorz Pełczyński

BIOGRAM

Works

Author

No Title Authors Type
1 Urszula Wróblewska, Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Trans Humana, Białystok 2015, ss. 256. Grzegorz Pełczyński article
2 Świadomosć etniczna Karaimów polskich Grzegorz Pełczyński chapter
3 Protestanci judaizmu? Grzegorz Pełczyński article

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.