Aktykacja reskryptu określającego zakres podporządkowania Karaimów Wielkiego Księstwa Litewskiego wojewodzie trockiemu.

Repository: Karaim collections in the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius

manuscript (document) - details

Authors Michał Korybut Wiśniowiecki
Language Polish, alphabet Latin
Creation place Warszawa
Creation date 1672-08-05

Physical description

Material paper
Number of cards 4
Card format 33.4 x 20 cm
Ink

Information about content

Keywords Księgi grodzkie; Troki; Karaimi; Gmina karaimska w Trokach; Marcjan Ogiński; Poswole; Gmina karaimska w Poswolu; Turlaj, Samuel, podwojewodzi trocki; Jan Stuczyński
Content summary Michał Korybut Wiśniowiecki znosi nowopowstałą gminę (szkołę) w Poswolu oraz kasuje konfirmację nowowybranego wójta poswolskiego. Wszyscy Karaimi Wielkiego Księstwa Litewskiego podlegają pod gminę trocką, wójta trockiego oraz wojewodę trockiego.
Item No. Position Name  
1 1r — 4r Aktykacja reskryptu określającego zakres podporządkowania Karaimów trockich wojewodzie trockiemu Show details

Remarks

Baliulis A. (sud.), Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T VI. Trakai. LII leidykla, 2008, s. 331-333, dok.167.

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.