Michał Korybut Wiśniowiecki

16401673

BIOGRAM

król Polski i Wielki Książe Litewski w latach 1669–1673.

Additional info

Pseudonyms Michał Serwacy Korybuth Wiszniowiecki , Michał Król

Works

Author

No Title Authors Type
1 Pismo w sprawie zwolnienia od rekwizycji domu lekarza Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Abrahama Moszkiewicza z Poswola document
2 Przywilej konfirmacyjny, na mocy którego król transumował i potwierdzał przywileje nadane przez jego poprzedników mieszczanom i Karaimom trockim document
3 Aktykacja reskryptu określającego zakres podporządkowania Karaimów Wielkiego Księstwa Litewskiego wojewodzie trockiemu. document

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.