Sort:

Title

Publication years

No Title
Editors Places of publishing Publication years
1 Almanach karaimski Mariusz Pawelec, Mariola Abkowicz, Selim Chazbijewicz, Karina Firkavičiute, Petr Kaleta, Artur Konopacki, Michał Németh, Kamil Stachowski, Anna Sulimowicz Wrocław 2013 —
2 Awazymyz Anna Sulimowicz, Hanna Pilecka, Adam Pilecki, Marek Firkowicz, Mariola Abkowicz, Adam Dubiński, Irena Jaroszyńska, Konstanty Pilecki, Tatiana Maszkiewicz Warszawa, Wrocław 1989 —
3 Coś Marek Firkowicz Warszawa 1979 — 1979
4 Etnografia polska Wrocław 1960 —
5 Karaimskaâ Žizn' Saduk Rajeckij Moskva 1911-07 — 1912-05
6 Karaimskie Vesti Moskva 1997 —
7 Karaimskoe Slovo A. I. Szpakowski Wilno 1913 — 1914
8 Karaj Awazy Aleksander Mardkowicz Łuck 1931 — 1938
9 Myśl Karaimska Ananiasz Rojecki, Ananiasz Zajączkowski Wilno, Wrocław 1924 — 1947
10 Onarmach Michał Tynfowicz Kaunas, Pasvalys, Panieviėžys 1934 — 1939
11 Przegląd Orientalistyczny Wrocław, Warszawa 1949 —
12 Przyjaciel Karaima Zarach Firkowicz, Szymon Kobecki, Włodzimierz Zajączkowski, Zofia Abkowiczówna, Liza Firkowiczówna, E. Nowicki, Anna Dubińska Troki 1930 — 1934
13 Rocznik Orientalistyczny Kraków, Lwów, Warszawa 1914 —
14 Rocznik Tatarski Wilno, Zamość, Warszawa 1932 — 1938
15 Rocznik Wołyński Jakub Hoffman Równe
16 Sabach Emilia Iosifowna Rudkowska Łuck 1914 —
17 Известия Таврического и Одесского Караимского Духовного Правления Seraja Szapszał Evpatoriâ 1917 — 1919

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.