Osadnictwo karaimskie na Ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego

Repository: Karaim literary-bibliographic database

Chapters

Sort:

Title

No Title
Authors Type
1 Zamek W. Ks. Kiejstuta w N. Trokach J. Komarowski
2 Ruiny zamku W. Ks. Giedymina w N.-Trokach, którego część przy końcu XVI w. przerobiono na klasztor Dominikanów
3 Sztych z r. 1666 rytownika Schnopsa, wyobrażający ruiny zamku W. Ks. Kiejstuta, kościół farny, wyspę Krzyżówkę z kaplicą i mosty
4 Karaimka Józef Ignacy Kraszewski
5 Cudowny rumak W. K. Witolda Zuzanna Chorczenkowa, Abraham Szyszman

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.