Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu

Published in: Almanach karaimski, 2018, 7

Repository: Karaim literary-bibliographic database

ARTICLE - Information

Authors Katarzyna Stefaniak-Rak
Language Polish, alphabet Latin

Pchysical description

Pages 109 — 127

Information about content

Abstract 10. księga sądowa dokumentuje sprawy w jednej z kancelarii sądowych w Chanacie Krymskim, które zostały odnotowane w latach 1666-1669/70. Celem tego artykułu jest przybliżenie treści niepublikowanych dotąd zapisów sądowych zawartych w omawianym tomie, w których stroną postępowania byli Karaimi, a także zebranie danych tj. imiona, imiona ojców, miejsca zamieszkania i/lub pochodzenia (jeśli zostały odnotowane), przedmioty spraw z udziałem Karaimów, które zarejestrowano. Opracowanie tych wszystkich materiałów może przyczynić się do lepszego poznania dziejów i losów poszczególnych Karaimów zamieszkujących XVII wieczny Krym, a także stać się punktem wyjścia do dalszych badań w oparciu o materiał źródłowy.
Keywords rejestr sądowy; karaimskie imiona; sąd szariacki; przedmioty spraw sądowych

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.