Mordechaj syn Nisana

XVII w.XVIII W.

BIOGRAM

karaimski historyk i filolog. Pochodził z Trok na Litwie, z rodziny, która wydała wielu uczonych karaimskich. jego dziadek Sima był bratem znanego teologa XVI w. Izaaka z Trok (zob.).
   W r. 1688 Mordechaj. przeniósł się do leżącego w ziemi lwowskiej Kukizowa (Krasny Ostrów), gdzie objął funkcji duchownego tamtejszej gminy. M. stale utrzymywał żywe kontakty ze swymi współwyznawcami w Łucku i Haliczu. Podczas wizyty w Łucku we wrześniu 1698 otrzymał od miejscowego uczonego Dawida ben Szalom polecenie zredagowania odpowiedzi na pytanie zawarte w liście profesora uniwersytetu w Zejdzie Jakuba Triglanda dotyczące historii i religii Karaimów. Powstał w ten sposób traktat Dod Mordechaj (Przyjaciel Mordechaja), ukończony 18 VII 1699 i zawierający obszerne wiadomości o religii karaimskiej. Traktat ten stanowił przez wiele lat podstawowe w tym zakresie' dzieło. Został on wydany w Hamburgu w r. 1721 w przekładzie łacińskim hebraisty J. Ch. Wolfa pt. Notitia Karaeorum... Oryginał wydano w Wiedniu w r. 1830. M. przygotował nadto m. in. Sefer Maamar Mordechaj (Wypowiedź Mordechaja), ukończony w r. 1709 obszerny superkomentarz do dzieła o Pentateuchu pt. "Mivchar" (Wybór) uczonego karaimskiego z XIV w. Aarona ben Josef Starszego, Derech ha-Jaru (Droga morza), szczegółową rozprawę zajmującą się interpretacją partii Genesis IX 21, Levuą Malchut (Szata królewska), dzieło napisane na zlecenie króla szwedzkiego Karola XII, przynoszące wiadomości o Karaimach i ich religii (ogłoszone przez A. Neubauera w wyborze źródeł "Aus der Petersburger Bibliothek", Leipzig 1866). M. pisał nadto poezje religijne. Wiele jego hymnów weszło do modlitewnika karaimskiego wydanego w Wilnie w r. 1892. Po r. 1709 M., ze swoim synem Nisanem, wybrał się na Krym, aby odwiedzić tamtejsze gminy karaimskie, zginali jednakże obaj napadnięci przez grasujących na drogach zbójców.
   Evrejskaja Enciklopedija, Pet. (b, r.] XI 3II-12; Judische Enzyklopadie, IX 14-15; Słown. Geogr., IV 854; - Czacki T., Rozprawa o Karaimach, Kr. 1860 s. 137; Fürst J., Geschichte des Karäerthums, Leipzig 1869 III 58-60, 85-93; Gottlober A. B., Bikkoret letoledot hakaraim [Studia krytyczne z historii I(karaimów], Wilno. 1865 s. 190-1; Mann J., Tekst and Studies... II, Karaitica, Philadelphia I 935 s. 588-9, 738-9, 1435-6; Z a j ą c z k o w s k i A., Karaims in Poland, W.-La Haye - Paris 1961 s. 79-82.

Biograms author Włodzimierz Zajączkowski
Bibliography
Polski Słownik Biograficzny, 1976, t. 21, s. 764

Additional info

Parents Nisan

Works

Author

No Title Authors Type
1 Fragment zbioru pieśni religijnych Zob. Informacja o treści manuscript/old print
2 Modlitewnik manuscript/old print

Translator

No Title Authors Type
1 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים manuscript/old print
2 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים manuscript/old print
3 סדור התפלות כמנהג קהל הקראים manuscript/old print
4 סדר התפלות למנהג קהלות הקראים manuscript/old print
5 Modlitewnik manuscript/old print
6 Modlitewnik manuscript/old print

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.