Sort:

Firename and surname

No Firename and surname
Birth date Death date
876 Szełomo z Poswola autor dzieła Appirion syn Aharona (zob. 119 r)
877 Szełomo z Poswola autor dzieła Appirion syn Aharona
878 Josef hazzan syn Abrahama (Leonowicza)
879 Abraham (Leonowicz) hazzan syn Lewiego
880 Josef syn Szemoela hazzana w Haliczu
881 Icchak syn Icchaka hazzana w Łucku
882 Mordechaj syn Nisana hazzana w Kukizowie
883 Mordechaj syn Josefa hazzana w Łucku Sułtańskiego
884 Josef syn Szełumiela Malecki (?)
885 Josef hazzan (Leonowicz) syn Abrahama filozofa i hazzana
886 Szemoel syn Moszego (zm. 1801)
887 Szemoel syn Moszego hazzana
888 Szemoel syn Moszego
889 Mordechaj ha-Maszkil syn Icchaka (Łokszyński)
890 Daniel syn Dawida Jeruszalmi
891 Icchak syn Abrahama
892 Brat Jehudy syna Moszego (?)
893 Jehuda syn Moszego
894 Josef z Łucka syn Jaakowa
895 Szelomo ben Mazal Tow
896 Emanuel
897 Jeszua syn Mordechaja
898 Jeszua
899 Mordechaj hazzan w Łucku syn Josefa melameda (zob. k. 46 v)
900 Mordechaj syn Mordechaja z Trok

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.