Dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych pomiędzy Kongresem Żydów Wielkiego Księstwa Litewskiego a Karaimami

Repository: Karaim collections in the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius

manuscript (document) - details

Authors
Language Polish, alphabet Latin
Creation date 1751 — 1752

Physical description

Material paper
Number of cards 2
Card format 34.4 x 20 cm
Ink

Information about content

Keywords podatki; Waad
Content summary Kopia rejestru pisana jedną ręką.
Item No. Position Name  
1 1r — 1r Potwierdzenie przekazania Karaimom sumy 370 złotych od Żydów za zapłacony podatek Show details
2 2r — 2r Rejestr dziesięciu porcji wydanej od kongresu Żydów Wielkiego Księstwa Litewskiego Show details

Remarks

[1] Muchowski P., i in., Dokumenty historii karaimów polsko-litewskich. Edycja krytyczna wybranych rękopisów w językach hebrajskim, łacińskim i polskim. Poznań 2017, s. 242-243, dok 13.

[2] Kopia rejestru pisana jedną ręką na dwóch kartach.

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.