Teczka z dokumentami związanymi z odwołaniem Zachariasza Mickiewicza ze stanowiska st. hazzana i p.o. hachama

Repository: Karaim collections in the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius

manuscript (document) - details

Authors
Language 1. Polish, alphabet Latin, 2. Russian, alphabet Cyrillic
Creation place Troki
Creation date 1922

Physical description

Material paper
Number of cards 29
Card format 36 x 22 cm
Ink

Information about content

Item No. Position Name  
1 1r — 1r Pismo do Zarządu Gminy Karaimskiej w Trokach w sprawie cofnięcia pełnomocnictw Zachariaszowi Mickiewiczowi Show details
2 2r — 2r Zezwolenie Starosty Powiatu Wileńskiego na zwołanie walnego zebrania parafian trockiej kienesy Show details
3 3r — 3r Obwieszczenie o zwołaniu zebrania w lokalu szkoły karaimskiej Show details
4 4r — 4r Wykaz parafian Trockiej Karaimskiej Kienesy obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 18.02.1922 Show details
5 5r — 6v Protokół Walnego Zebrania z dnia 18 lutego 1922 r. Show details
6 7r — 8v Uchwała w sprawie odwołania z pełnionego stanowiska Zachariasza Mickiewicza Show details
7 9r — 10v Memoriał Emanuela Kobeckiego, Eliasza Jutkiewicza i Izaaka Michajłowicza delegatów parafian trockiej kienesy Show details
8 11r — 11r Zaświaczenie o ilosci parafian KAraimów - mężczyzn posiadających gło s decydujący w sprawach Gminy Show details
9 12r — 12v Pismo z Departamentu Spraw Wewnętrznych uznającego decyzję walnego zebrania Show details
10 13r — 14r Pismo do Departamentu Spraw Wewnętrznych komunikujące, że treść poprzedniego została przekazana do realizacji Show details
11 15r — 15v Wniosek o zwołanie zebrania Show details
12 16r — 16r ZezwolenieNaczelnika Powiatu Trockiego na zwołanie walnego zebrania parafian trockiej kienesy Show details
13 17r — 17v Wezwanie na zebranie gminy karaimskiej Show details
14 18r — 18r Wykaz lic obecnych na ogólnym zebraniu parafian m. Trok Show details
15 19r — 19r Pismo przewodnie do uchwały zebrania Show details
16 20r — 20v Uchwała Show details
17 21r — 2v Pismo do Wydziału Prasy i Wyznań Tymczasowej Komisji Rządowej w wnioskiem o zwołanie zarządzenie wyborów St. Gazzana Show details
18 22r — 22r Zezwolenie na przeprowadzenie wyborów Show details
19 23r — 23r Zezwolenie na zwołanie zebrania Show details
20 24r — 24r Pismo przewodnie do zawiadomienia o zgodzie Show details
21 25r — 25r Informacja o odwołaniu się Zachariasza Mickiewicza z decyzji o odwołaniu go ze stanowiska Show details
22 26r — 26r Odwołanie się od decyzji Show details
23 27r — 27r Uchwała (odpis) Show details
24 28r — 28v Informacja do członków zarządu gminy karaimskiej o braku przeszkód do zwołania zebrania i wyborów st. hazzana Show details
25 29r — 29v Wyciąg z protokołu walnego zgromadzenia członków Trockiej Karaimskiej Parafii z dnia 17 kwietnia 1922 Show details

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.