Dyplom Towarzystwa Miłośników Karaimskiej Kultury i Literatury dla prof. Tadeusza Kowalskiego

Repository: Karaim collections in the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius

manuscript (document) - details

Authors
Language Polish, alphabet Latin
Creation place Wilno
Creation date 1932-05-18

Physical description

Material paper
Number of cards 1
Card format 22 x 35.3 cm
Pencil

Information about content

Item No. Position Name  
1 1r — 1r Dyplom Towarzystwa Miłośników Karaimskiej Kultury i Literatury dla prof. Tadeusza Kowalskiego Show details

Remarks

brudnopis dyplomu:

Dyplom

Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury KAraimskiej, w dniu 24 kwietnia 2932 r. jednogłośnie uchwalono na podstawie par .9 Statutu Towarzystwa nadać Jaśnie Wielmożnemu Panu Doktorowi Tadeuszowi Kowalskiemu, profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorowi "Tekstów karaimskich w narzeczu trockim" stałemu opiekunowi i współpracownikowi czasopisma "Myśl Karaimska", na dowód czci i wdzięczności, - godność członka honorowego Towarzystwa.

Prezes Honorowy Prezes

Sekretarz

[ryc. trzech wariantów pieczęci Towarzystwa] 

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.