Modlitewnik na święto Jom Kippur

Repozytorium: Rękopisy i starodruki karaimskie w polskich zbiorach prywatnych

rękopis - szczegóły

Autorzy Niepodany
Tłumacze Zob. Informacja o treści
Kopiści Jeszua Josef Mordkowicz, zob. Uwagi
Wydawcy
Język 1. karaimski, południowozachodni, alfabet hebrajski, 2. hebrajski, alfabet hebrajski
Miejsca powstania Halicz
Data powstania 1. poł XIX w. (przed 1851)

Opis fizyczny

Materiał papier
Opis materiału Papier czerpany, żeberkowy, w kolorze kremowym
Liczba stron
Format karty 180 x 110 mm
Liczba wierszy i kolumn 24 37 x 1
Opis formy zachowania oraz stanu czytelności Zły, brak oprawy, na skórzanym obleczeniu okładki śladu po wyrwanych klamrach i bytowania owadów, brak karty tytułowej, kart początkowych i końcowych, blok zwarty, niektóre karty luzem
Opis oprawy Brak, zachowane jedynie skórzane obleczenie
Atrament Ciemnobrązowy, galusowy

Pismo

Wokalizacja wokalizowany
Styl pisma półkursywa, kursywa

Adnotacje, dodatki

Brak początku i końca rękopisu, pierwszych pięć kart luzem, luzem także kk. 299 i 303. Karty 241–246 mniejszego formatu i innego rodzaju papieru nieczerpanego (gładki, nieczerpany) ze śladami liniowania tzw. suralar . Na k. 20 v o notatka zawierająca imię Jeszua ben Szemoel, na k. 302 v o notatka Bu sunduru Posiunionun ‘Ten modlitewnik jest Posiunia’ — chodzi o Ezuę Mordkowicza syna Szemoela (1868–1919), modlitewnik był własnością rodziny Szemoela Mordkowicza, hazzana w latach 1924–1926, patrz karta 20 v o i 302 v o . Na k. 260 v o hazzan Abraham syn Lewiego (Leonowicz) jest wspomniany jako osoba żyjąca, więc rękopis powstał przed jego śmiercią w 1851 r. W nagłówkach do modlitw na k. 260 v o i 262 v o Abraham syn Lewiego (Leonowicz) jest wspomniany jako teść kopisty, co oznacza, że kopistą rękopisu był Jeszua Josef Mordkowicz (1802–1884).

Tom drukowany zawiera wkładki rękopiśmiennicze.

Informacje o treści

Zawartość Modlitw na święta Jom Kippur. [I. ] 1 r [o] – 20 v [o] : modlitwy na wigilię święta Jom Kippur [
LP Pozycja Nazwa  
1 1)] 1 r — 18 r modlitwy w języku hebrajskim Pokaż szczegóły
3 107 v przekład modlitwy błagalnej ( [tachanun] ) na język karaimski Pokaż szczegóły
Incipit לָמָה תָשִב pierwsze wyrazy nczyt.
Excipit כִי אֵין מְכַפֵר לִי בְקָרְבָן אִשִי

Kontynuując przeglądanie e-jazyszłar zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.
Proszę przeczytaj nasz regulamin plików cookie.