Modlitewnik na święto Jom Kippur

Repository: Karaim manuscripts and old prints in Polish private collections

manuscript - details

Authors Niepodany
Translators Zob. Informacja o treści
Copyists Jeszua Josef Mordkowicz, zob. Uwagi
Publishers
Language 1. Karaim, southwestern, alphabet Hebrew, 2. Hebrew, alphabet Hebrew
Creation place Halicz
Creation date 1. poł XIX w. (przed 1851)

Physical description

Material paper
Material description Papier czerpany, żeberkowy, w kolorze kremowym
Number of pages
Card format 180 x 110 mm
Rows and columns 24 37 x 1
Persistence state and readability state description Zły, brak oprawy, na skórzanym obleczeniu okładki śladu po wyrwanych klamrach i bytowania owadów, brak karty tytułowej, kart początkowych i końcowych, blok zwarty, niektóre karty luzem
Binding description Brak, zachowane jedynie skórzane obleczenie
Ink Ciemnobrązowy, galusowy

Script

Script style semi cursive, cursive
Vocalization vocalized

Annotations, additions

Brak początku i końca rękopisu, pierwszych pięć kart luzem, luzem także kk. 299 i 303. Karty 241–246 mniejszego formatu i innego rodzaju papieru nieczerpanego (gładki, nieczerpany) ze śladami liniowania tzw. suralar . Na k. 20 v o notatka zawierająca imię Jeszua ben Szemoel, na k. 302 v o notatka Bu sunduru Posiunionun ‘Ten modlitewnik jest Posiunia’ — chodzi o Ezuę Mordkowicza syna Szemoela (1868–1919), modlitewnik był własnością rodziny Szemoela Mordkowicza, hazzana w latach 1924–1926, patrz karta 20 v o i 302 v o . Na k. 260 v o hazzan Abraham syn Lewiego (Leonowicz) jest wspomniany jako osoba żyjąca, więc rękopis powstał przed jego śmiercią w 1851 r. W nagłówkach do modlitw na k. 260 v o i 262 v o Abraham syn Lewiego (Leonowicz) jest wspomniany jako teść kopisty, co oznacza, że kopistą rękopisu był Jeszua Josef Mordkowicz (1802–1884).

Tom drukowany zawiera wkładki rękopiśmiennicze.

Information about content

Content summary Modlitw na święta Jom Kippur. [I. ] 1 r [o] – 20 v [o] : modlitwy na wigilię święta Jom Kippur [
Item No. Position Name  
1 1)] 1 r — 18 r modlitwy w języku hebrajskim Show details
3 107 v przekład modlitwy błagalnej ( [tachanun] ) na język karaimski Show details
Incipit לָמָה תָשִב pierwsze wyrazy nczyt.
Excipit כִי אֵין מְכַפֵר לִי בְקָרְבָן אִשִי

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.