סדר התפלות למנהג קהלות הקראים

Repository: Karaim manuscripts and old prints in Polish private collections

manuscript - details

Authors
Editors
Copyists Jeszua Josef Mordkowicz
Publishers
Language 1. Karaim, southwestern, alphabet Hebrew, 2. Hebrew, alphabet Hebrew
Creation place Halicz
Creation date 1850 — 1851

oldprint - details

Authors
Translators
Copyists
Publishers Afedah Jeraka, Szabetai Jeraka, Menachem Cadik Jeruszalmi
Language Hebrew, alphabet Hebrew
Publication place Kale
Publication date 1736 — 1737
Printing house Kale

Physical description

Material paper
Material description Papier czerpany, żeberkowy, w kolorze kremowym
Number of pages 141 kart druku + 145 kart rkp.
Numeration description Numeracja: kk. rkp. 1–53 + 4 kk. druku od k. כז do ל + kk. rkp. 54–75 + 27 kk. druku od k. לא do נז + kk. rkp. 76–82 + 5 kk. druku od k. נח do סב + k. rkp. 83–101 + 6 kk. druku od k. סג do סח + kk. rkp. 102–103 + 14 kk. druku od k. סט do פב + k. rkp. 104–108 + 2 kk. druku od k. פג do פד + k. rkp. 109 + 2 kk. druku od k. פה do פו + kk. rkp. 110–116 + 2 kk. druku od k. פז do פח + k. rkp. 117 + 1 k. druku פט + k. rkp. 118 + 4 kk. druku od k. צ do צג + kk. rkp. 119–127 + 17 kk. druku od k. צד do קי + kk. rkp. 128–143 + 24 kk. druku od k. א do כד + kk. rkp. 144–145 + 33 kk. druku od k. כז do נט
Block format 170 x 240 mm
Card format 160 x 230 mm
Rows and columns 26 27 x 1
Persistence state and readability state description Blok zwarty, wierzchnia strona oprawy luzem ze śladami żerowania owadów, ślady napraw papieru w postaci podklejeń w części rękopiśmiennej i drukowanej (podklejenia XX-wiecznie, przypuszczalnie w wyniku poddania modlitewnika renowacji), atrament przebija ze spodu (ale nie koroduje), papier części drukowanej zabrudzony, marginesy jego postrzępione, niektóre karty posklejane; rękopis niekompletny: brak kontynuacji tekstu modlitw w języku hebrajskim na karcie 81 v [o] .
Binding description Drewno obciągnięte skórą, cała oprawa poniszczona, skóra popękana, urwana jedna z metalowych klamr, wierzchnia strona oprawy luzem, na wierzchniej stronie oprawy ślady żerowania owadów
Ink Ciemnobrązowy i czarny

Script

Script style square, semi cursive, cursive
Vocalization vocalized

Annotations, additions

Karty rękopiśmienne 109 v o , 116 v o puste. Na początku bloku znajdziemy dwie poniszczone karty ochronne z podpisami Samuela Eszwowicza (zielonym atramentem) i Józefa (Josifa) Zoruchowicza (wpis ołówkiem) — oba pismem łacińskim. Ten ostatni to młodo zmarły (1900–1920) brat Zaracha Zarachowicza, syn Estery z Eszwowiczów córki Jehudy (1867–1962), co wskazuje, że modlitewnik mógł być własnością rodziny Eszwowiczów (Dubowieckich). Karta rkp. 82 wszyta w późniejszym okresie na papierze gładkim ze śladami liniowania suralar z tłumaczeniem pieśni na język karaimski skopiowanym przypuszczalnie przez innego kopistę niż Jeszua Josef Mordkowicz. Karta 109 wszyta między karty פד a פה druku koloru jasnoniebieskiego i znacznie mniejsza (150 × 205 mm). Na odwrocie karty druku קי, tj. ostatniej karty pierwszej części druku, wpis z 1826 roku dokonany przez inną osobę niż Jeszua Josef Mordkowicz.

W nagłówkach wprowadzających tłumaczenia hymnów religijnych na kartach rkp. 128 r o , 128 v o i in. Abraham Leonowicz (ur. 1776, zm. 28 stycznia 1851) jest wymieniany jako teść kopisty i jako osoba żyjąca a na k. 128 v o wspomniana została data 1851. To oznacza, że ten fragment został przekopiowany na początku 1851 r. a kopistą rękopisu był Jeszua Josef Mordkowicz (potwierdza to również zapis w nagłówku wprowadzającym tłumaczenie hymnu na karcie 131 r o , gdzie kopista wymienia siebie jako tłumacza). Cały rękopis powstał przypuszczalnie na przełomie 1850/1851.

Tom drukowany zawiera wkładki rękopiśmiennicze.

Information about content

Content summary Modlitewnik zawierający modlitwy na dni powszednie i sobotnie. Szczegółowy opis zawartości części rękopiśmiennych:
Item No. Position Name  
1 1 r — 16 v modlitwy wieczorne na dni powszednie, język hebrajski Show details
2 17 r — 38 r modlitwy poranne na dni powszednie, język hebrajski Show details
3 38 r — 53 v zbór modlitw Show details
4 54 r — 69 v modlitwy sobotnie, język hebrajski Show details
5 70 r — 75 v hymny religijne ( [pijut] ), język hebrajski Show details
6 76 r — 81 v pieśni na dni sobotnie oraz modlitwa błagalna ( [bakkeša] ) na Rosz Chodesz, język hebrajski Show details
7 82 r — 82 v przekład pieśni na język karaimski Show details
8 83 r — 87 v modlitwy błagalne ( [tachanun] ) na dni sobotnie, język hebrajski Show details
9 88 r — 93 v modlitwy na sobotę święta Simchat Tora i inne soboty, język hebrajski Show details
10 94 r — 94 v hymn religijny ( [pijut] ) na dni sobotnie, język hebrajski Show details
11 94 v — 95 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski Show details
12 95 v — 96 r dalszy ciąg hymnów religijnych ( [pijut] ) na dni sobotnie, język hebrajski Show details
13 96 r — 96 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski Show details
14 96 v — 97 r dalszy ciąg hymnów religijnych ( [pijut] ) na dni sobotnie, język hebrajski Show details
15 97 v — 101 v modlitwy pieśni na dni sobotnie, język hebrajski Show details
16 102 r — 103 v modlitwy na Sobotę Sobót, język hebrajski Show details
17 104 r — 106 v dalszy ciąg modlitw na Sobotę Sobót, język hebrajski Show details
18 107 r — 108 v modlitwy na soboty w miesiącu tamuz, język hebrajski Show details
19 109 r hymn religijny ( [pijut] ), język hebrajski Show details
20 110 r — 111 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski Show details
21 111 v — 112 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski Show details
22 112 r — 113 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski Show details
23 113 v — 114 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski Show details
24 115 r — 116 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski Show details
25 117 r — 117 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski Show details
26 118 r dalszy ciąg modlitw na soboty w miesiącu tamuz, język hebrajski Show details
27 118 r — 118 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski Show details
28 119 r — 120 v elegie żałobne ( [kyna] ) na soboty w miesiącu tamuz, język hebrajski Show details
29 120 v — 121 v przekład elegii żałobnej ([kyna] ) na język karaimski Show details
30 121 v — 123 v dalszy ciąg elegii żałobnych ( [kyna] ) i modlitw żałobnych na soboty w miesiącu tamuz, język hebrajski Show details
31 123 v — 125 r przekład elegii żałobnej ( [kyna] ) na język karaimski Show details
32 125 r — 127 r przekład elegii żałobnej ( [kyna] ) na język karaimski Show details
33 127 r elegia żałobna ( [kyna] ) na Rosz Chodesz miesiąca aw, język hebrajski Show details
34 128 r — 128 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Bereszit] Show details
35 128 v — 130 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Wajece] Show details
36 130 r — 131 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Waera] Show details
37 131 r — 132 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Bo] Show details
38 132 r — 133 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Teruma] Show details
39 133 r — 133 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Pekudei] Show details
40 133 v — 134 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Wajikra] Show details
41 134 v — 135 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Kedoszim] Show details
42 135 r — 135 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Kedoszim] Show details
43 135 v — 136 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Bechukotai] Show details
44 136 v — 137 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Szelach] Show details
45 137 r — 137 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Waetchanan] Show details
46 137 v — 138 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Ekew] Show details
47 138 v — 139 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Reeh] Show details
48 139 r — 139 v przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Szoftim] Show details
49 139 v — 140 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Ki Tawo] Show details
50 140 r — 141 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Nicawim] Show details
51 141 r hymn ( [pijut] ), język hebrajski Show details
52 141 r — 142 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Wajelech] Show details
53 142 r — 142 v hymn ( [pijut] ), język hebrajski Show details
54 142 v — 143 r przekład hymnu religijnego ( [pijut] ) na język karaimski czytanego na paraszę [Haazinu] Show details
55 143 r — 143 v przekład elegii żałobnej ( [kyna] ) na język karaimski czytanej na paraszę [Wezot ha-Bracha] Show details
56 na odwrocie karty drukowanejקי [ ] hymn ( [pijut] ), język hebrajski Show details
Incipit
Excipit

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.