סדרי התפלות לכל השנה

Repository: Karaim manuscripts and old prints in Polish private collections

manuscript - details

Authors
Editors Zob. nformacja o treści
Translators Zob. Informacja o treści
Copyists Jeszua Josef Mordkowicz, zob. Uwagi
Publishers
Language 1. Karaim, southwestern, alphabet Hebrew, 2. Hebrew, alphabet Hebrew
Glosses Karaim, northwestern, alphabet Hebrew
Creation place Halicz
Creation date XIX w.

oldprint - details

Authors
Editors
Translators
Copyists
Publishers Niepodany
Language Hebrew, alphabet Hebrew
Publication place Kale
Publication date 1804 — 1805
Printing house Kale

Physical description

Material paper
Material description Papier czerpany, żeberkowy, w kolorze kremowym, ze znakami wodnymi (kształt znaku wodnego przypomina herb Królestwa Węgier)
Number of cards 20 kk.
Numeration description Numeracja: Pierwsze pięć kart druku: ubytki uniemożliwiające odczytanie numeracji, szósta karta ma numer כד; rękopis nienumerowany
Card format 220 x 145 mm
Rows and columns 31 32 x 1
Persistence state and readability state description Zły, brak oprawy, brak karty tytułowej i kart 1–12, karty początkowe bardzo brudne z dużymi ubytkami, ślady napraw;
Binding description Brak
Ink Ciemnobrązowy, galusowy

Script

Script style square, semi cursive, cursive
Vocalization vocalized

Annotations, additions

Część rękopiśmienna niekompletna, brak końca; na karcie pierwszej rękopiśmiennej ozdobna winieta z motywem roślinnym; na karcie 91 v o ozdobne inicjały. Dukt pisma oraz znaki pisarskie zdradzają osobę kopisty — był nim przypuszczalnie Jeszua Josef Mordkowicz (1802–1884).

Tom drukowany zawiera wkładki rękopiśmiennicze.

Information about content

Content summary Część drukowana: fragmenty modlitw i błogosławieństw na święta Terua, Sukkot, Purim oraz błogosławieństwa na uroczystość obrzezania i ślub. Część rękopiśmienna: zbiór pieśni religijnych ( [zemer] ) na cały rok, w większości przekłady karaimskie. Hymny i pieśni religijne, język hebrajski i karaimski, wszyte po kartach druku — po karcie לח (karta nieliczbowana)
Item No. Position Name  
1 1 r — 1 v hymn na dzień sobotni, język hebrajski Show details
2 1 v — 2 v przekład pieśni religijnej ( [zemer] ) na dzień sobotni Show details
3 2 v — 3 r przekład pieśni religijnej ( [zemer] ) na język karaimski Show details
4 3 r — 4 v pieśń religijna ( [zemer] ) na dzień sobotni, język hebrajski Show details
5 4 r — 4 v przekład powyższej pieśni religijnej ( [zemer] ) na język karaimski Show details
6 4 v — 5 v pieśń religijna ( [zemer] ) na dzień sobotni, język hebrajski Show details
7 5 v — 6 r przekład pieśni religijnej ( [zemer] ) na język karaimski Show details
8 6 v — 15 v pieśni religijne ( [zemer] ) na dzień sobotni, język hebrajski Show details
9 15 v — 16 v przekład na język karaimski pieśni religijnej na dzień sobotni z kk. 14 v [o] – 15 v [o] Show details
10 16 v — 19 r pieśni religijne ( [zemer] ) na dzień sobotni, język hebrajski Show details
11 19 r — 21 r pieśń religijna ( [zemer] ) na dzień sobotni w języku karaimskim Show details
12 21 r — 22 v przekład powyższej pieśni religijnej (zemer) na język hebrajski Show details
13 22 v — 24 r pieśń religijna ( [zemer] ) na dzień sobotni w języku karaimskim Show details
14 24 r — 25 r pieśń religijna ( [zemer] ) w języku karaimskim Show details
15 25 r — 26 r pieśń religijna ( [zemer] ) w języku karaimskim Show details
16 26 r — 27 v pieśń religijna ( [zemer] ) w języku karaimskim, autor Show details
17 27 v — 49 v pieśni religijne ( [zemer] ) na dzień sobotni, język hebrajski Show details
18 49 v — 50 r przekład pieśni recytowanej przy stole w domu pana młodego w sobotę poprzedzającą ślub Show details
19 50 r — 48 r pieśni religijne ( [zemer] ), język hebrajski Show details
20 58 r pieśń religijna ( [zemer] ) w języku karaimskim Show details
21 58 r — 62 r pieśni religijne ( [zemer] ), język hebrajski Show details
22 62 r przekład pieśni religijnej ( [zemer] ) na język karaimski Show details
23 62 r — 67 r pieśni religijne ( [zemer] ), język hebrajski Show details
24 67 r — 68 r przekład psalmu 91 na język karaimski Show details
25 68 r — 78 r pieśni religijne ( [zemer] ), język hebrajski Show details
26 78 r — 79 r przekład na język karaimski pieśni religijnej na święto Pesach Show details
27 79 r — 79 v pieśń religijna ( [zemer] ), język hebrajski Show details
28 79 v — 80 r przekład hymnu na święto Pesach Show details
29 79 r — 79 v pieśń religijna ( [zemer] ), język hebrajski Show details
30 81 r przekład na język karaimski powyższej pieśni religijnej ( [zemer] ) na święto Szawuot Show details
31 81 r — 91 r pieśni religijne ( [zemer] ), język hebrajski Show details
32 91 v przekład na język karaimski pieśni religijnej na święto Purim Show details
33 91 v przekład pieśni okolicznościowej Show details
34 92 r — 92 v pieśni okolicznościowe, język hebrajski Show details
35 92 v — 93 r przekład pieśni religijnej ( [zemer] ) na święto Purim Show details
36 93 r — 99 v pieśni religijne ( [zemer] ), język hebrajski Show details
Incipit
Excipit

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.