Ku pamięci „babińca”

Published in: Awazymyz, 1999, 10 (2 (3))

Repository: Karaim literary-bibliographic database

ARTICLE - Information

Authors Aleksander Mardkowicz
Translators Anna Sulimowicz
Language Polish

Pchysical description

Pages 5 — 8

Information about content

Remarks

Opowiadanie Sahyncyna „babinecnin” A. Mardkowicz opublikował w numerze szóstym „Karaj Awazy”(1933).

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.