Zarach Zarachowicz

Biogram

Autor biogramu ---

Informacje dodatkowe

Pseudonimy Z. Z.

Twórczość

Autor
1 Konkłychy Hadży-Babanyn Halicte Zarach Zarachowicz artykuł
2 Jały ułus-iścinin Zarach Zarachowicz artykuł
3 Otwarcie szkoły parafjalnej Z. Z. artykuł
4 Nauczanie religii karaimskiej Z. Z. artykuł
5 Josef Mordkowicz (1802-1884) Zarach Zarachowicz artykuł
6 Koło Pań Karaimskich Zarach Zarachowicz artykuł
7 Budowa domu karaimskiego Zarach Zarachowicz artykuł
8 Restauracja Kienesy Zarach Zarachowicz artykuł
9 Tablica statystyczna ślubów urodzin i zgonów Karaimów w Haliczu od r. 1830 do r. 1923 Zarach Zarachowicz artykuł
10 Ze statystyki Karaimów w Haliczu Zarach Zarachowicz artykuł
Wydawca
1 Przekład Księgi Izajasza rękopis/starodruk
2 Przekład Księgi Jeremiasza rękopis/starodruk
Tłumacz
1 Fragment przekładu dzieła pt. Awne Zikaron Abrahama Firkowicza Abraham Firkowicz (1786–1874) rękopis/starodruk
Kopista
1 Tekst na temat modlitwy Zarach Zarachowicz, zob. Uwagi rękopis/starodruk
2 Tekst o tematyce religijnej Niepodany rękopis/starodruk
3 Fragment przekładu dzieła pt. Awne Zikaron Abrahama Firkowicza Abraham Firkowicz (1786–1874) rękopis/starodruk
4 Tekst o tematyce religijnej Niepodany rękopis/starodruk
5 Mowa pogrzebowa (deraš) Zarach Zarachowicz (1890–1952) rękopis/starodruk
6 Tekst o tematyce religijnej Niepodany rękopis/starodruk
7 Tekst o tematyce religijnej Zarach Zarachowicz, zob. Uwagi rękopis/starodruk
8 Przemówienie ku czci Aleksandra Mardkowicza Zarach Zarachowicz (?), zob. Uwagi rękopis/starodruk
9 Tekst o tematyce religijnej pt. Ajtmahy ullu ribbimiznin da ivretivcimiznin KMHRR Josef ha-Masbirnin Niepodany rękopis/starodruk

Kontynuując przeglądanie e-jazyszłar zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.
Proszę przeczytaj nasz regulamin plików cookie.