Kamila Barbara Stanek

BIOGRAM

Works

Author

No Title Authors Type
1 ‘Rozum’ w przysłowiach karaimskich ze zbioru W.I. Fiłonienki Аталар созы przepisanego przez Josifa Kefelego Kamila Barbara Stanek article

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.