Pismo króla Zygmunta Starego do wojewody wileńskiego i innych

Repository: Karaim collections in the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius

manuscript (document) - details

Authors Król Polski Zygmunt August
Language Belarusian, alphabet Latin
Creation place Wilno
Creation date 1529-10-30

Physical description

Material paper
Number of cards 1
Card format 24.3 x 20 cm

Information about content

Keywords Zygmunt Stary; Dokument prawny; Troki; Wilno; Handel; Karaimi; wojewoda wileński
Content summary

Pismo króla Zygmunta Starego do wojewody wileńskiego i innych, w którym oznajmia, że nie można zabraniać mieszczanom trockim oraz Karaimom handlować w Wilnie.

Item No. Position Name  
1 Show details

Remarks

[1] kopia z XVIII w.

[2] Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, Vilnius,  T. 6: Trakai / ed. Algirdas Baliulis; spaudai parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Vilnius: LII leidykla, 2008, dok. 24, 109-110.

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.