Księga metrykalna karaimskiej kienesy w Trokach

Repository: Karaim collections in the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius

manuscript (document) - details

Additional title Trakų karaimų bendruomenės gimimo, vedybų ir mirties metrikų knyga
Authors
Language Russian, alphabet Cyrillic
Glosses 1. Polish, alphabet Cyrillic, 2. Karaim, alphabet Cyrillic, 3. Russian, alphabet Cyrillic
Creation place Troki
Creation date 1869 — 1896

Physical description

Material paper
Number of cards 279
Card format 34 x 21 cm
Persistence state and readability state description stan zachowania dobry
Ink

Information about content

Keywords Księgi metrykalne; Kienesa w Trokach
Content summary Oryginalna księga metrykalna za lata 1869-1896 zawiera przesznurowanych 279 kart. Zabezpieczonych pieczęcią wykonaną na czerwonym laku, zatwierdzonych własnoręcznym podpisem przez Hachama Izaaka Bogusława Kapłanowskiego, syna Zachariasza w dniu 1 lutego 1869. Zapisy prowadzono w języku rosyjskim zgodnie z obowiązująca współcześnie pisownią i ortografią. Całość poszytu jest oprawiona introligatorsko i zawiera księgę urodzonych, poślubionych i zmarłych w Trokach, Wilnie oraz w miastach zamieszkania członków trockiej gminy bądź w miejscu świadczenia posługi kapłańskiej przez hazzanów trockich. Zawiera sporządzone przez: Ananiasza Abrahama Abkowicza, syna Dawida, hazzana trockiego (1869 – 1870), st. hazzana (1870 –1876), Nisana Firkowicza, syna Marka, mł. hazzana (1876 – 1888, 1889 – 1892), hazzana (1888), Izaaka Bogusława Firkowicza, syna Nisana, p. o. hazzana (1892), mł. hazzana (1892 ‑ 1893), Feliksa Maleckiego, syna Arona, st. hazzana (1893 – 1895). Rejestry prowadzono w systemie opisowym, w postaci kolejnych aktów, o różnym stopniu szczegółowości zapisu specyficznym dla każdego prowadzącego rejestrację. Aktami wypełniono 177 kart.
Item No. Position Name  
1 1r — 81v Книга записи о рожденных Show details
2 82r — 117r Книга записи браком сочетавшихся Show details
3 118r — 171v Книга записи умерших Show details

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.