Różne dokumenty, zaświadczenia i notatki dotyczące spraw finansowych

Repository: Karaim collections in the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius

manuscript (document) - details

Authors
Language 1. Polish, alphabet Latin, 2. Russian, alphabet Cyrillic
Creation place Wilno, Troki
Creation date 1918 — 1923

Physical description

Material paper
Number of cards 9
Card format 34.5 x 22.2 cm
Ink ołówek

Information about content

Item No. Position Name  
1 1r — 1r Potwierdzenie wydatkowania sumy 26 rb przeznaczonej na koszty pierwszego wyjazdu do Wilna przewodniczącego Zajączkowskiego skarbnika Nowickiego do Wilna w sprawach służbowych do taryby Show details
2 2r — 2r Potwierdzenie wydatkowania sumy 3,20 rb na wyjazd do Wilna w sprawach służbowych Show details
3 3r — 3r Rachunek Trockiego Karaimskiego Stowarzyszenia - przychody i rozchody Show details
4 4r — 4r notatka z informacja o przychodach i rozchodach Show details
5 5r — 5r Brudnopis wypisu z księgi metrykalnej ślubu trockiego mieszczanina Józefa syna Szymona Nowickiego, kawalera z Zofia córką Ananiasza Maszkiewicza, trocką mieszczanką Show details
6 6r — 6r Pismo do hazzana S. Firkowicza w sprawach organizacyjnych związanych z rozpoczęciem prac dotyczących uporządkowania przepisów prawnych dotyczących Karaimów Show details
7 7r — 7r Prośba do Trockiego Duchownego Zarządu o udzielenie gotówkowego wsparcia finansowego Show details
8 8r — 8v Warunki dzierżawy ziemi w Malowance spisane z Noj Nojewiczem Robaczewskim Show details
9 9r — 9v Odpis Protokołu nr 4 Trockiego Karaimskiego Zarządu Duchownego z dn. 3.01.1923 dotyczący uchwały o oddaniu w dzierżawę domu gminnego z ziemią, ogrodem i wyposażeniem przy ul. Karaimskiej nr 6 kooperatywie Ekonomia w osobach prezesa Józefa Zajączkowskiego i Rozalii Firkowiczowej Show details

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.