Repozytorium: Rękopisy i starodruki karaimskie w polskich zbiorach prywatnych

Opis fizyczny

Materiał papier
Opis materiału Maszynowy, gładki, kremowy
Liczba stron 6 kk.
Opis numeracji Numeracja: Brak
Format karty 170 x 110 mm
Liczba wierszy i kolumn 27 36 x 1
Opis formy zachowania oraz stanu czytelności Dobry
Opis oprawy Brak
Atrament Czarny

Pismo

Wokalizacja częściowo wokalizowany
Styl pisma kwadratowe, półkursywa

Adnotacje, dodatki

Dukt pisma (por. ADub.III.102.03) pozwala zidentyfikować kopistę jako Jaakowa syna Pinchasa Maleckiego (1889–1950?) z Poniewieża.

Tom drukowany zawiera wkładki rękopiśmiennicze.

Informacje o treści

Zawartość [1.] 1 r [o] : Tytuł: זמרות מילה [Zmirot mila ] (tj. Pieśni z okazji obrzezania) [2.] 1 r [o] : przekład pieśni religijnej ( [zemer] ) na język karaimski incipit:בוֹלגֿיי בזליק בו ייאיינדא [Bolhaj bazlyχ bu jyjynda] dialekt: północnozachodni autor: — tłumacz: niepodany uwagi: incipit oryginału hebrajskiego:יְהִי שָלוֹם [3.] 1 v [o] : przekład pieśni religijnej ( [zemer] ) na język karaimski incipit:אובֿול קייסי תובֿדו אורטמיזדא [Uvul kajsy tuvdu ortamyzda] dialekt: północnozachodni autor: — tłumacz: niepodany uwagi: incipit oryginału hebrajskiego: יֶלֶד אֲשֶר יֻלַּד [4.] 1 v [o] – 2 v [o] : przekład pieśni ( [zemer] ) incipit:שוׄשְלוּח בו אולנגא חטנא קילגן [Šošluχ bu ulanha χatna kylhan] dialekt: północnozachodni autor: — tłumacz: niepodany uwagi: incipit oryginału hebrajskiego:שָלוֹם לְכֵן נִמּוֹל [5.] 3 r [o] – 3 v [o] : przekład pieśni ( [zemer] ) na język karaimski incipit:און כיציו טנרינין [On ] [ḱ] [u] [] [u ] [] [eńŕińiń] dialekt:północnozachodni autor: — tłumacz: niepodany uwagi:incipit oryginału hebrajskiego: נִעִימוֹת בִיסִיין אֵל [6.] 4 r [o] : Tytuł: תוֹיי [Toj ] (Wesele) [7.] 4 r [o] – 4 v [o] : przekład pieśni religijnej ( [zemer] ) na język karaimski incipit:מוזגול כלהמיז ייליידיר [Muzhul kallamyz jilajdyr] dialekt:północnozachodni autor: — tłumacz: niepodany uwagi: incipit oryginału hebrajskiego:מוזגֿול כלה [8.] 4 v [o] : pieśń religijna ( [zemer] ) w języku karaimskim incipit:חייפתונגון טנרי כלה מיז [Χajifsunhun ] [] [eńŕi kallamyz] dialekt:północnozachodni autor: niepodany [9.] 5 r [o] – 6 r [o] : pieśń religijna ( [zemer] ) w języku karaimskim incipit:ניכיא מין איוזגיריק נרינדן [Ńe] [ḱ] [i ] [ḿ] [eń ] [ö] [ź] [ǵ] [aŕak baryndan] autor: niepodany [10.] 6 r [o] : pieśń religijna ( [zemer] ) w języku karaimskim incipit:בילגין סין בונו סיללימיז [] [i] [ĺǵ] [iń śeń bunu śi] [ĺĺ] [i] [ḿ] [iź] autor: niepodany [11.] 6 v [o] : przekład pieśni ( [zemer] ) incipit oryginału hebrajskiego: incipit:ייחשי ווינה כי קיזרסה [Jaχšy vina ki kyzarsa] dialekt:północnozachodni autor: — tłumacz: niepodany uwagi: incipit oryginału hebrajskiego:יין הטוב כי יתאדם
Incipit זמרות מילה
Excipit ויצהר. תם

Kontynuując przeglądanie e-jazyszłar zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.
Proszę przeczytaj nasz regulamin plików cookie.