סדר התפלות למנהג קהלות הקראים

Repository: Karaim manuscripts and old prints in Polish private collections

manuscript - details

Authors
Editors Zob. Informacja o treści
Translators Zob. Informacja o treści
Copyists Jeszua Josef Mordkowicz, zob. Uwagi
Publishers
Language Karaim, southwestern, alphabet Hebrew
Creation place Halicz
Creation date XIX w.

oldprint - details

Authors
Translators
Copyists
Publishers Afedah Jeraka, Szabetai Jeraka, Menahem Cadik Jeruszalmi
Language Hebrew, alphabet Hebrew
Publication place Kale
Publication date 1736 — 1737
Printing house Kale

Physical description

Material paper
Material description Papier czerpany, żeberkowy, w kolorze kremowym; karta 100 i 101: papier niebieskawy
Number of pages 114 kk. rkp. +140 kk. druku
Numeration description Numeracja: kk. rkp. 1–24 + 16 kk. druku od k. יז do לב + kk. rkp. 25–80 + 36 kk. druku od k. פא do קיו + k. rkp. 81–99 + 15 kk. druku od k. קלג do קמז + kk. rkp. 100–101 + 8 kk. druku od k. קמח do קנה, k. rkp. 102 + 41 kk. druku od k. קנו do קסח (tom 2) oraz od k. [א] do כח (tom 3) + kk. rkp. 103–106 + 17 kk. druku od k. כט do מה + k. rękopiśmienna 107 + 4 kk. druku od k. מו do מט + kk. rkp. 108–110 + 3 kk. druku od k. נ do נב + kk. rkp. 111–114.
Block format 250 x 195 mm
Card format 245 x 175 mm
Rows and columns 27 29 x 1
Persistence state and readability state description Dobry, blok zwarty, ślady napraw
Binding description Deska obleczona skórą w kolorze brązowym, grzbiet z wytłoczeniami, zachowane kapitałki, przetarcia na krawędziach, wyklejki w całości, z tyłu 5 kart ochronnych
Ink Ciemnobrązowy, galusowy

Script

Script style square, semi cursive, cursive
Vocalization vocalized

Annotations, additions

Karta 5 r o : tytuł rozdziału w ozdobnej winiecie z motywem roślinnym; karty rękopiśmienne 103–106 (wstawka nie uzupełnienie), karta rękopiśmienna 107 przypadkowo wklejona między karty מח i מו druku, karty rękopiśmienne 108–110 (wstawka); na odwrocie karty יט tomu trzeciego, na marginesie adnotacja: אני יצחק בן יצחק הגנואק טרוק. Na karcie 100 r o nagłówek wprowadzający tłumaczenie hymnu religijnego zawiera informacje o kopiście: był nim Jeszua Josef Mordkowicz (1802–1884).

Tom drukowany zawiera wkładki rękopiśmiennicze.

Information about content

Content summary Tom drugi modlitewnika drukowanego zawierający modlitwy na Pesach, Święto Tygodni i inne oraz tom trzeci zawierający modlitwy i hymny na posty dziewiątego dnia miesiąca tamuz i dziesiątego dnia miesiące aw. Uzupełnienia rękopiśmienne brakujących stron modlitewnika i dodatkowe teksty. Szczegółowy opis zawartości części rękopiśmiennych:
Item No. Position Name  
1 1)103 r — 103 v przekład na język karaimski hymnu religijnego ( [pijut] ) na trzecią sobotę miesiąca tamuz Show details
Incipit בשם אשר חסדו ממנו לעד לא יחדול
Excipit ולמענו יקיים ייעודיו בימינו ונראה שכלול החומות

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.